مقیاس هوش وکسلر

. دریافت مقیاس استاندارد هوش وکسلر(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) در سال 1939 دیوید وکسلر آزمونی طراحی کرد که به ((توانایی زبانی )) بستگی چندانی نداشته باشد . این آزمون دو بخش مقیلس کلامی و مقیاس عملی دارد که هر کدام هفت عنوان را می سنجند. در مقیاس کلامی : اطلاعات عمومی ،…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(1999)

. دریافت پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(1999)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان این ابزار دارای 30 پرسش و سه حوزه خرده مقیاس است: استعداد ،کوشش و بافت. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)

. دریافت پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روانی (ghq)/ به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 28 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه وابستگی به دیگران هرشفیلد و همکاران 1997

پرسشنامه استاندارد وابستگی به دیگران هرشفیلد و همکاران 1997 Interpersonal Dependency Inventory Hirschfeld et al., 1977 پرسشنامه وابستگی به دیگران توسط هرشفیلد و همکاران (1997) به منظور وابستگی به دیگران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 48 سوال و سه مولفه اتکاء عاطفی به دیگران، فقدان اعتماد به خود و تایید خودمختاری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

. دریافت پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار – آن(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه شامل 90 سوال می باشد که توسط بار – ان طراحی شده است.همچنین منبع و پایایی پرسشنامه در انتها ذکر شده است. بار- ان (1996 نقل از بار – ان و پارکر 2000) مفهوم بهره هیجانی را که…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیاز به شناخت

. دریافت پرسشنامه استاندارد نیاز به شناخت(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 8 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

. دریافت پرسشنامه استاندارد میزان اعتماد به نفس اين پرسشنامه داراي 32 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه…

ادامه مطلب

مقياس خشم چند بعدی

دریافت مقياس استاندارد خشم چند بعدی (به همراه 3 مقاله بيس معتبر رايگان و نسخه انگلیسی پرسشنامه) مقیاس خشم چند بعدی سیگل 1986 اين پرسشنامه داراي 38 ماده و 5 مولفه خشم درونی؛ خشم بیرونی؛ خشم انگیختگی؛ موقعیت های خشم انگیز؛ و نگرش خصمانه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه صداقت و راست گویی

. دریافت پرسشنامه استاندارد صداقت و راست گویی اين پرسشنامه داراي 16 گويه است و مقیاس پرسشنامه مقیاس 4 درجه ای لیکرت می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

مقياس شیوه زندگی

. دریافت مقياس استاندارد شیوه زندگی اين مقياس داراي 43 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه توسط (منبع…

ادامه مطلب