پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 37 سوال بوده و هدف آن بررسي خودپنداره بدني در نوجوانان و جوانان از ابعاد مختلف (چربي بدني، قدرت، هماهنگي، لياقت ورزشي، فعاليت بدني، عزت نفس، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران  (1993) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ی مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) یک مقیاس خودسنجی مشتمل بر 26 گویه (ماده ) و پنج مولفه است که تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی…

ادامه مطلب

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

  .  دریافت پکیج مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس که توسط بندورا ( 1997) طراحی شده است. دارای 18 گزاره است که پاسخ های آن از 0 برای مخالفم ( نمی توانم ورزش کنم) تا 4 برای کاملاً مواقم (…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 45 گويه بوده و هدف آن بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها

   . دریافت پکیج پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 32 سوال داشته و هدف آن بررسي تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (اهداف عمومي شركت، اهداف بازاريابي شركت، اهداف رسانه اي شركت، اهداف شخصي، موفقيت تجاري و مالي) مي…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت ورزشی برور (AIMS)

   . دریافت پکیج پرسشنامه هویت ورزشی برور (AIMS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس هویت ورزشی در سال 1993 توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 10 عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه دست مسلط آنت

  .  دریافت پکیج پرسشنامه دست مسلط آنت (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون دست مسط در سال 1967 توسط آنت معرفی شده است . این آزمون شامل 12 سوال است که هر سوال براساس یک مقیاس پنج نقطه ای نمره گذاری می شود، بدین ترتیب که برای هر سوال، ترجیح آزمودنی در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سابقه پزشکی

   . دریافت پکیج پرسشنامه سابقه پزشکی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سابقه پزشکی دارای 23 آیتم بوده و هدف آن ارزیابی سابقه پزشکی  پیش از شروع برنامه ورزشی می باشد .شیوه نمره گذاری  این پرسشنامه بر اساس  طیف لیکرت بلی/خیر  می باشد. از آن جایی که نداشتن مشکل جسمی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنویت

     . دریافت پکیج پرسشنامه معنویت در ورزش     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه معنویت در ورزش  توسط  Duchon and Ashmos در سال 2000 تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه مشتمل بر 33 سوال 5 گزینه ای است و در سه سطح به ارزیابی معنویت در ورزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی هدف پرسشنامه هدف از این پرسشنامه ارزیابی نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی از ابعاد مختلف (عامل سلامت جسمانی،‌ عامل فرهنگی، عامل اجتماعی) است. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع ليكرت…

ادامه مطلب