ادبیات و پرسشنامه معنویت محیط کار

ادبیات و پرسشنامه معنویت محیط کار ادبیات و پرسشنامه معنویت محیط کار معنويت در كار، در برگيرنده تلاش براي جستجو و يافتن هدف غايي در يك فرد براي زندگي كاري، به منظور برقراري ارتباط قوي بين فرد و همکاران و ديگر افرادي كه به نحوي در كارش مشارکت دارند و همچنين سازگاري يا يگانگي بين…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی

ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی سرمايه روان‌شناختي يك حالت توسعه‌اي مثبت روان‌شناختي با مشخصه‌هاي متعهد شدن و انجام تلاش لازم براي موفقيت در كارها وظايف چالش بر انگيز (اعتماد به نفس/خودكار آمدي)؛ داشتن استناد مثبت درباره موفقيت‌هاي حال و آينده (خوش بيني)؛ پايداري در راه هدف و در صورت لزوم…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه كيفيت زندگي كاري

  ادبیات و پرسشنامه كيفيت زندگي كاري ادبیات و پرسشنامه كيفيت زندگي كاري كيفيت زندگي كاري يكي از متغيرهايي است كه اخيراً به لحاظ اهميت، مورد توجه بسياري از مديران كه در صدد ارتقاي كيفيت منابع انساني خود هستند قرار گرفته است. كيفيت زندگي كاري مسأله‌اي پيچيده و مركب از متغيرهاي محيط كاري است و…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه حمایت سازمانی

ادبیات و پرسشنامه حمایت سازمانی ادبیات و پرسشنامه حمایت سازمانی نگرانی روز افزونی در رابطه با فاکتور هایی تاثیر گذار بر میزان و تمرکز تعهد کارکنان به سازمان شان بوجود آمده است. در راستای این افکار و عقاید، محققان مختلف بر استخدام به عنوان تبادل تلاش و وفاداری در ازای پاداش های مادی و اجتماعی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه توانمند سازی

ادبیات و پرسشنامه توانمند سازی ادبیات و پرسشنامه توانمند سازی توانمند سازی  یک واقعیت است که فرصت تصمیم گیری به وسیله گسترده شدن حیطه اختیارات را فراهم می کند. توانمند سازی باعث شکسته شدن سلسله مراتب سیستمی ساختار های سازمان می شود، زیرا کارکنان صفی به مسائل و مشکلات نزدیکترند و باید به آنها اختیار…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال‌های اخیر بسیار رواج یافته است. اما دربارة معنای این اصطلاح چندان توافق وجود ندارد. دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه های مختلفی به مفهوم کیفیت زندگی کاری پرداخته اند. کیفیت زندگی کاری یک ساختار چند…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی

ادبیات و پرسشنامه ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد ابزار مورد استفاده مدیران برای ارزیابی رفتار و تصمیمات کارکنان است. ارزیابی عملکرد یک ابزار مدیریت منابع انسانی است که بیش از هفت دهه است که توجه محققان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و روان­شناسی سازمانی- صنعتی  را به خود جلب کرده است. ارزيابي عملكرد…

ادامه مطلب