ادبیات و پرسشنامه پرخاشگری

ادبیات و پرسشنامه پرخاشگری ادبیات و پرسشنامه پرخاشگری پرخاشگری به منظور توصیف مجموعه ای از رفتارهای برون ریزانه  مورد استفاده قرار می گیرد که در همه آنها مشخصۀ تجاوز به حقوق دیگران در اجتماع وتأثیر آزارندۀ این رفتار مشترک است اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن،مشاجره ی لفظی و…همچنین ویرانی…

ادامه مطلب

ادبیات گردشگری و توریسم

ادبیات گردشگری و توریسم ادبیات گردشگری و  توریسم گردشگر کسی است که به منـظور تفرج؛ بازدید از نقــاط دیدنی؛ اســــتراحت؛ کار و دلایل دیگر به خـارج از محل اقامت خود سفر کرده؛ حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کند. توریسم یا گردشگر؛ حرکت معاصر مردم است برای اینکه اوقات فراغت خود را…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه سازگاری اجتماعی

ادبیات و پرسشنامه سازگاری اجتماعی ادبیات و پرسشنامه سازگاری اجتماعی روان‌شناسان، سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده‌اند و ویژگی‌هایی از شخصیت را به‌هنجار تلقی كرده اند كه به فرد كمك می‌كنند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار سازد، یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی كند، و جایگاهی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

ادبیات و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ادبیات و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برا ی جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

ادبیات و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ادبیات و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طی دو دهه اخیر رفتار شهروندی سازمانی موردتوجه بسیاری از محققان مدیریت قرارگرفته است. ریشه این مفهوم به مطالعات کاتز و کان در سال 1966 برمی‌گردد که عنوان نمودند یک سازمان برای اثربخش بودن فعالیت‌هایش نیازمند تعهد کارکنانش به نوآوری، انجام رفتارهای خودش…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه جو سازمانی

ادبیات و پرسشنامه جو سازمانی ادبیات و پرسشنامه جو سازمانی مطالعات نشان داده اند جو سازماني يكي از عناصر اصلي دستيابي به رويكرد مطلوب كاري در كاركنان سازمان به همراه عناصر فرهنگي و روابط آن ها الگويي را خلق مي كند كه سازماني را از ساير سازمان ها متمايز مي سازد. همان طور كه شخصيت…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه سرمايه روانشناختي

ادبیات و پرسشنامه سرمايه روانشناختي ادبیات و پرسشنامه سرمايه روانشناختي مفهوم سرمايه روانشناختي فراتر از سرمايه هاي انساني و سرمايه اجتماعي بوده،‌ آنها را در برمي گيرد،‌ بين آنها پيوند برقرار كرده و در نهايت باعث ايجاد هم افزايي بين آنها مي شود، و نسبت به آنها برآورد كننده بهتري از تعهد و رضايت شغلي…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی

ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان،…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه دین باوری

ادبیات و پرسشنامه دین باوری ادبیات و پرسشنامه دین باوری در سال­های اخیر دین به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر رفتار و حالات روانی مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است. انجمن روانشناسی آمریکا در دهه ­های اخیر روانشناسی مذهب را به عنوان شاخه­ ای از روانشناسی شناخته است که به…

ادامه مطلب

ادبیات درس پژوهشی

ادبیات درس پژوهشی ادبیات درس پژوهشی درس پژوهی راهکار یادگیری حرفه ای کارآمد شاگرد-به- شاگرد و جا افتاده ای است. لازمه ی این راهکار این است که معلمان و دیگر مربیان با همکاری همدیگر درس مورد نظر را تا زمانی که تا حد امکان پالایش شده تقویت کنند و سپس آن را تدریس کنند تا…

ادامه مطلب