ادبیات زنجیره تامین

 ادبیات زنجیره تامین مدیریت زنجیره تأمین به عنوان مجموعه ای از رویکردهای مورد استفاده برای ترکیب بهینه عرضه کنندگان، تولید کنندگان، فروشندگان و فروشگاه ها، به گونه ای که محصولات به تعداد کافی تولید و توزیع شود، برای اماکن مناسب و در زمان مناسب، به منظور کمینه نمودن هزینه های سیستم؛ در حالی که رضایت…

ادامه مطلب