دانلود رایگان جزوه انتقال جرم وعملیات

دریافت جزوه انتقال جرم و عملیات واحد از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با قانون اول فیک می باشد. مقایسه برج های پر شده و سینی دار افت فشار در برج پر شده کمتر از برج های سینی دار است. موجودی مایع در برج…

ادامه مطلب

جزوه شیمی فیزیک

دریافت جزوه شیمی فیزیک1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با اصول نظری فیزیک می باشد. تعریف شیمی فیزیک 1 شیمی فیزیک با استفاده از اصول نظری فیزیک پیرامون خود را که همان جهان ماکروسکوپ جهان فعلی مطالعه می کنیم و یافته های تجربی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه خوردگی فلزات

دریافت جزوه خودرگی خارجی فلزات و روش های آن از شکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با واکنشهای الکتروشیمیایی می باشد. واکنش های الکترو شیمیایی ماهیت الکتروشیمیایی خوردگی را می توان به وسیله واکنش های فلز روی در اسید کلریدرسک نشان داد. وقتی فلز روی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه ترمودینامیک آماری

دریافت جزوه ترمودینامیک آماری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با سیستم های تعادل و… می باشد. مکانیک آماری را می توان به 2 بخش تقسیم کرد: 1-سیستم های تعادلی                           2-…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه آموزشی نانو

دریافت جزوه آموزش نانو از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با خواص نوری می باشد. خواص نوری در آموزش نانو وقتی نوری به یک اتم برخورد می کند جذب می شود بازتاب می شود و یا عبور می کند. اگر انرژی نور تابیده شده…

ادامه مطلب

جزوه جامع شیمی عمومی

دریافت جزوه شیمی عمومی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با اتم و مولکول می باشد. واحد اصلی در شیمی اتم یا مولکول است بنابراین تعجب آور نیست  اگر اهمیت بسیار زیادی به اندازه گیری تعداد مولکولهای موجود در سیستم های شیمیایی بدهیم ….

ادامه مطلب

جزوه روش آماری پی-سی-آر (رگرسیون اجزای اصلی)درشیمی

تحلیل فاکتور قدرتمندترین تکنیک در حوزه کمومتریکس می باشد. این تحلیل فاکتور تکنیک چند متغیره ایست جهت کاهش ابعاد داده ها با استفاده از حداقل تعداد بردارهای عمود برهم(فاکتورها) که حاوی کلیه اطلاعات مفید ومهم می باشند. دوروش برگشت خطی جزء اصلی (PCR)و حداقل مربعات جزئی(PLS) از روشهای غیر مستقیم مبتنی بر فاکتور می باشند….

ادامه مطلب