جلسه 1 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (مفاهيم و تعاريف اوليه)