پکیج پرسشنامه درگیری شغلی

        پکیج پرسشنامه درگیری شغلی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد درگیری شغلی  می باشد. تعریف مفهومی درگیری شغلی درگیری شغلی : درگیری شغلی به میزان هویت روانشناختی فرد با شغل خود اشاره دارد. کارکنان دارای درگیری شغلی بالا، شغل شان با بسیاری از هویتها، علائق و اهداف زندگی ایشان پیوند تنگاتنگ…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه مدیریت تعارض

        پکیج پرسشنامه مدیریت تعارض این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد مدیریت تعارض  می باشد. تعریف مفهومی مدیریت تعارض مدیریت تعارض :یکی از عوامل  مهم در موثر و سازنده بودن مدیریت تعارض بین افراد سبک مدیریت تعارض است که افراد برای حل تعارض استفاده می کنند .داشتن دانش و مهارت مدیریت تعارض…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹

        پکیج پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹ این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد نیاز شخصی به ساختار  می باشد. تعریف مفهومی نیاز شخصی به ساختار نیاز شخصی به ساختار : این باور وجود دارد که در فرآیند مداوم پردازش اطلاعات محیطی در جهانی با فناوری پیشرفته و…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه هراس اجتماعی

        پکیج پرسشنامه هراس اجتماعی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد هراس اجتماعی می باشد. تعریف مفهومی هراس اجتماعی هراس اجتماعی: هراس اجتماعی ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن شخص می ترسد شرمساری اش پدیدار شود. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد هراس…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه عزت نفس

        پکیج پرسشنامه عزت نفس این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد عزت نفس می باشد. تعریف مفهومی عزت نفس عزت نفس: اصطلاحی در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود می‌باشد. عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد، درباره ارزش و اهمیت خود دارد. معرفی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی

        پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد ذهن آگاهی می باشد. تعریف مفهومی ذهن آگاهی ذهن آگاهی: ذهن‌آگاهی، یک راه هدایت توجه است که از سنت‌های مراقبه شرقی گرفته شده اما بیشترین بحث و تمرین را در فرهنگ غربی داشته است. ذهن‌آگاهی درمانی است که توسط کابات-زین در…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تنش درک شده کوهن و همکاران ۱۹۸۳

        پکیج پرسشنامه تنش درک شده کوهن و همکاران ۱۹۸۳ این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد تنش درک شده می باشد. تعریف مفهومی تنش درک شده تنش درک شده: تنش عبارت است از تهدید واقعی و یا ادراک شده بر تعادل حیاتی روانی و یا جسمی. بدن انسان یکی از مولفه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

        پکیج پرسشنامه راهبردهای مقابله ای این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد راهبردهای مقابله ای می باشد. تعریف مفهومی راهبردهای مقابله ای  راهبردهای مقابله ای: در قرن حاضر موضوع فشار روانی و استرس یکی از مهمترین زمینه های پژوهشی در علوم مختلف بوده است و بررسی تاثیرات آن بر زندگی انسان یکی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سلامت سازمانی

        پکیج پرسشنامه سلامت سازمانی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد سلامت سازمانی می باشد. تعریف مفهومی سلامت سازمانی سلامت سازمانی: سلامت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

        پکیج پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد باورهای غیر منطقی می باشد. تعریف مفهومی باورهای غیر منطقی باورهای غیر منطقی: باورهای افراد در رفتار، ناهماهنگی شناختی آنان و تغییر اعمالشان تاثیر دارند. ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد…

ادامه مطلب