مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، 2014

    مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، 2014 پرسشنامه ذهن آگاهی ورزشی در سال (2014) توسط دینات و همکاران برای ارزيابي ذهن آگاهی در محیط ورزشی از ابعاد مختلف (آگاهی، عدم قضاوت، تمرکز مجدد) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 3 بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران 1988

    پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران 1988 پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در سال (1988) توسط ویلی و همکاران برای ارزیابی منابع اعتماد به نفس در ورزش (تسلط بر مهارت، نمایش توانایی، آمادگی بدنی و روانی، خود ابرازی بدنی، حمایت اجتماعی، رفتار رهبری، تجربه جایگزین، آسایش محیطی، موقعیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ)

    پرسشنامه استاندارد مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ) پرسشنامه مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی توسط صالحی و همکاران در سال (1393) برای ارزيابي مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی از ابعاد مختلف (مشکلات شغلی، مشكلات روانی- اجتماعی، مشکلات شخصیتی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و 3 بعد می باشد…

ادامه مطلب

   پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (1988)

       پرسشنامه استاندارد محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (1988) پرسشنامه محیط گروهی در ورزش توسط کارن و همکاران (1988) برای ارزیابی انسجام گروهي در دو بعد انسجام تكليف و انسجام اجتماعي طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و 2 بعد می باشد و بر اساس طیف نه…

ادامه مطلب

مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  1988 (PPBS)

    مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  1988 (PPBS) پرسشنامه رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی در سال (1988) توسط کوپلن و رابین برای ارزیابی رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی (بازی فعال، بازی انفرادی هدفمند، بازی منفعل) طراحی و تدوین شده است و توسط مربی تکمیل می‌گردد. این پرسشنامه دارای 13 سوال…

ادامه مطلب

مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران

    مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران پرسشنامه رحجان های زود – دیر خوابیدن توسط اسمیت و همکاران برای ارزیابی رجحان افراد برای فعالیت‌های مختلف (فعالیت عمومی، جهت‌گیری بامدادی، جهت‌گیری شامگاهی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و 3 بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران 2002 (SAFFE)

    مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران 2002 (SAFFE) مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان در سال (2002) توسط نیلسون و همکاران برای ارزیابی ميزان فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان (انجام فعالیت، ترس از افتادن، محدودیت در فعالیت) طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان کوللا و همکاران (2008)

    مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان کوللا و همکاران (2008) مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) کودکان در سال (2008) توسط کوللا و همکارن  برای ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، 2009

    مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، 2009 مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین در سال (2009) توسط وویسچکی و همکاران برای ارزيابي ابعاد مختلف انتظارت از پیامدهای تمرین (جسمانی، اجتماعی، خودارزیابی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 3 بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ 10 سوالی

    مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ 10 سوالی پرسشنامه عزت نفس توسط روزنبرگ برای ارزیابی عزت نفس افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( با در نظر گرفتن همه‌چیزها ، معمولاً فکر می‌کنم شکست‌خورده‌ام .) به سنجش عزت…

ادامه مطلب