پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱)

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱) پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان در سال (۲۰۰۲) توسط هوبارد و منل برای ارزیابی موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (موانع درون فردی، موانع بین فردی، موانع ساختاری) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

    پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها (موانع سیاسی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع مدیریتی – اجرایی، موانع برنامه‌ریزی – راهبردی، موانع کلان سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع بازاریابی)طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی پرسشنامه موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی (موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی، موانع رسانه‌ای، موانع مدیریتی و سازمانی، موانع تماشاگران و اماکن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

    پرسشنامه استاندارد موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (۱۳۹۵) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع اقتصادی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای  ارزیابی موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (روابط عمومی، مکان، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های بازار، محصول، کیفیت و فرآیند، تشویق‌کننده‌ها، مدیریت هوادارن، برنامه‌ریزی جهت جذب، ترویج)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی پرسشنامه منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای  ارزیابی میزان اثربخشی منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (فدراسیون، اماکن و تأسیسات کافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محدودیت ناشی از درد در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد محدودیت ناشی از درد در سالمندان پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان در سال (۱۳۹۳) برای بررسی محدودیت ناشی از درد در سالمندان (محدودیت در کارهای روزمره درون خانه، محدودیت در کارهای روزمره بیرون از خانه، محدودیت‌های زمانی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸)

    پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸) پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی، توسط چن  (۱۹۹۶)، شن ( ۱۹۹۹)، و وو ( ۲۰۰۳) استفاده‌شده است. و سپس توسط لیو در سال ( ۲۰۰۸)  تعدیل شد. پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی توسط لیو در سال (۲۰۰۸) برای بررسی کیفیت خدمات محیط‌ها و اماکن ورزش از ابعاد مختلف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی از ابعاد مختلف (یکدلی و یکپارچگی، پاسخگویی، اعتمادسازی، اطمینان و پشت‌گرمی، موارد ملموس و عینی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۵ بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی پرسشنامه قوت ها و ضعف های استعدادیابی در ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی (قوت‌های محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، ضعف‌های محیط درونی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور) طراحی و تدوین شده است. این…

ادامه مطلب