مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران

    مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران پرسشنامه رحجان های زود – دیر خوابیدن توسط اسمیت و همکاران برای ارزیابی رجحان افراد برای فعالیت‌های مختلف (فعالیت عمومی، جهت‌گیری بامدادی، جهت‌گیری شامگاهی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران ۲۰۰۲ (SAFFE)

    مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران ۲۰۰۲ (SAFFE) مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان در سال (۲۰۰۲) توسط نیلسون و همکاران برای ارزیابی میزان فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان (انجام فعالیت، ترس از افتادن، محدودیت در فعالیت) طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان کوللا و همکاران (۲۰۰۸)

    مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان کوللا و همکاران (۲۰۰۸) مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان در سال (۲۰۰۸) توسط کوللا و همکارن  برای ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، ۲۰۰۹

    مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، ۲۰۰۹ مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین در سال (۲۰۰۹) توسط وویسچکی و همکاران برای ارزیابی ابعاد مختلف انتظارت از پیامدهای تمرین (جسمانی، اجتماعی، خودارزیابی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ ۱۰ سوالی

    مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ ۱۰ سوالی پرسشنامه عزت نفس توسط روزنبرگ برای ارزیابی عزت نفس افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( با در نظر گرفتن همه‌چیزها ، معمولاً فکر می‌کنم شکست‌خورده‌ام .) به سنجش عزت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱)

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱) پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان در سال (۲۰۰۲) توسط هوبارد و منل برای ارزیابی موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (موانع درون فردی، موانع بین فردی، موانع ساختاری) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

    پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها (موانع سیاسی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع مدیریتی – اجرایی، موانع برنامه‌ریزی – راهبردی، موانع کلان سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع بازاریابی)طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی پرسشنامه موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی (موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی، موانع رسانه‌ای، موانع مدیریتی و سازمانی، موانع تماشاگران و اماکن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

    پرسشنامه استاندارد موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (۱۳۹۵) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع اقتصادی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای  ارزیابی موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (روابط عمومی، مکان، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های بازار، محصول، کیفیت و فرآیند، تشویق‌کننده‌ها، مدیریت هوادارن، برنامه‌ریزی جهت جذب، ترویج)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب