پرسشنامه مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ)

    پرسشنامه استاندارد مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ) پرسشنامه مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی توسط صالحی و همکاران در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی از ابعاد مختلف (مشکلات شغلی، مشکلات روانی- اجتماعی، مشکلات شخصیتی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و ۳ بعد می باشد…

ادامه مطلب

   پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (۱۹۸۸)

       پرسشنامه استاندارد محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (۱۹۸۸) پرسشنامه محیط گروهی در ورزش توسط کارن و همکاران (۱۹۸۸) برای ارزیابی انسجام گروهی در دو بعد انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف نه…

ادامه مطلب

مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  ۱۹۸۸ (PPBS)

    مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  ۱۹۸۸ (PPBS) پرسشنامه رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی در سال (۱۹۸۸) توسط کوپلن و رابین برای ارزیابی رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی (بازی فعال، بازی انفرادی هدفمند، بازی منفعل) طراحی و تدوین شده است و توسط مربی تکمیل می‌گردد. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال…

ادامه مطلب

مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران

    مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران پرسشنامه رحجان های زود – دیر خوابیدن توسط اسمیت و همکاران برای ارزیابی رجحان افراد برای فعالیت‌های مختلف (فعالیت عمومی، جهت‌گیری بامدادی، جهت‌گیری شامگاهی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران ۲۰۰۲ (SAFFE)

    مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران ۲۰۰۲ (SAFFE) مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان در سال (۲۰۰۲) توسط نیلسون و همکاران برای ارزیابی میزان فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان (انجام فعالیت، ترس از افتادن، محدودیت در فعالیت) طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان کوللا و همکاران (۲۰۰۸)

    مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان کوللا و همکاران (۲۰۰۸) مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان در سال (۲۰۰۸) توسط کوللا و همکارن  برای ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، ۲۰۰۹

    مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، ۲۰۰۹ مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین در سال (۲۰۰۹) توسط وویسچکی و همکاران برای ارزیابی ابعاد مختلف انتظارت از پیامدهای تمرین (جسمانی، اجتماعی، خودارزیابی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ ۱۰ سوالی

    مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ ۱۰ سوالی پرسشنامه عزت نفس توسط روزنبرگ برای ارزیابی عزت نفس افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( با در نظر گرفتن همه‌چیزها ، معمولاً فکر می‌کنم شکست‌خورده‌ام .) به سنجش عزت…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱)

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱) پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان در سال (۲۰۰۲) توسط هوبارد و منل برای ارزیابی موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (موانع درون فردی، موانع بین فردی، موانع ساختاری) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

    پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها (موانع سیاسی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع مدیریتی – اجرایی، موانع برنامه‌ریزی – راهبردی، موانع کلان سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع بازاریابی)طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب