پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلم دیچ و اسپنس

. دریافت پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلم دیچ و اسپنس (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) برای سنجش انگیزه پیشرفت از ” آزمون انگیزه پیشرفت هلم دیچ ” استفاده شده است . این آزمون را هلم دیچ و اسپنس در سال 1977 م. تدوین کردند . آن هانوع متفاوتی از پرسش نامه انگیزه پیشرفت را ساختند ، این فرضیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان

. دریافت پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله( CSI-4) پرسشنامه ارزیابی سلامت روان در کودکان و نوجوانان 41 سوال را دربر میگیرد .این پرسشنامه جهت ارتقاء رشد ، وضعیت تحصیلی و سازگاری می باشد. سلامت یا بهداشت روان شامل نحوه تفکر، احساس و عمل ما در مقابل مواجه شدن با موقعیت هایی است…

ادامه مطلب

پرسشنامه درون گرایی و برون گرایی

. دریافت پرسشنامه درون گرایی و برون گرایی – ویژه مردان (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی با تعداد 16 سوال برای مردان طراحی و تنظیم شده است. برون گرایی یکی از انواع مزاج و شخصیت می باشدکه خصوصیات یک فرد برون گرا عبارت است از : اجتماعی، دارای دوستان زیاد، تکانشی، حاضرجواب،…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین

. دریافت پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب در سال 2009 توسط هاسین تهیه و تنظیم شده است. مشتمل بر 8 سوال 5 درجه ای است .این پرسشنامه تک مولفه ای می باشد و  هدف آن بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است…

ادامه مطلب

پرسشنامه برتری نیمکره های مغزی

. دریافت پرسشنامه برتری نیمکره های مغزی این آزمون در سال 1985 توسط  رادولف واگنر و کلی ولز تهیه و تنظیم شده است و به طور کلی برتری یکی از نیمکره ها را نسبت به دیگری نشان می دهد.12 موضوع نوشته شده که هر یک دارای 4 گزینه است. واگنر و ولز خاطر نشان کردند که…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی بدیع

. دریافت پرسشنامه هوش معنوی بدیع (به همراه دو  مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه 42 ماده ای هوش معنوی در سال 2011 توسط بدیع  و همکاران ساخته شد که دارای 4 مولفه می باشد . مفهوم هوش معنوی برای اولین بار در سال 1996 توسط استیونز مطرح شد و بعد در سال 1999 توسط ایمونز گسترش یافت. هوش…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی ناصری

. دریافت پرسشنامه هوش معنوی ناصری (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه هوش معنوی  ناصری حاوی 97 سوال می باشد که 4 مولفه خود اگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی و بخشش را می سنجد. تعداد سوالات هر مولفه به این ترتیب می باشد. مولفه خوداگاهی متعالی:55 سوال، مولفه تجربیات معنوی 16 سوال، شکیبایی19 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه شوخ طبعی خشوعی

. دریافت پرسشنامه شوخ طبعی خشوعی(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه شوخ طبعی در سال 1388 توسط خشوعی و همکاران تهیه شد. این پرسشنامه شامل 25 سوال است و 5 مولفه را دربر می گیرد. مارتین (2001) شوخ طبعی را به صورت تفاوت های عادتی افراد در رفتارها، تجارب، عواطف، نگرش ها و توانایی در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

دریافت پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک-دون، جاکوبس و راجرز (1982) با اهداف زیر ساخته شده است: اول این که ابزاری برای پژوهش های بعدی تهیه گردد. دوم اینکه ابزاری برای تعیین سطوح مختلف خودکارآمدی عمومی افراد تهیه شود. نسخه اصلی آزمن شامل 36 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982)

دریافت پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982) (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (1982) The Problem-Solving Inventory Heppner & Petersen (1982) پرسشنامه حل مسئله (PSI) توسط هپنر تهیه شد .این پرسشنامه حاوی 35 سوال است و برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان  و چگونگی واکنش افراد به مسائل…

ادامه مطلب