پرسشنامه علایم مرضی کودکان(CSI-4)

. دریافت پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان اين پرسشنامه داراي 110 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)

. دریافت پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روانی (ghq)/ به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 28 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

. دریافت پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار – آن(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه شامل 90 سوال می باشد که توسط بار – ان طراحی شده است.همچنین منبع و پایایی پرسشنامه در انتها ذکر شده است. بار- ان (1996 نقل از بار – ان و پارکر 2000) مفهوم بهره هیجانی را که…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیاز به شناخت

. دریافت پرسشنامه استاندارد نیاز به شناخت(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 8 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

. دریافت پرسشنامه استاندارد میزان اعتماد به نفس اين پرسشنامه داراي 32 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه…

ادامه مطلب

مقياس خشم چند بعدی

دریافت مقياس استاندارد خشم چند بعدی (به همراه 3 مقاله بيس معتبر رايگان و نسخه انگلیسی پرسشنامه) مقیاس خشم چند بعدی سیگل 1986 اين پرسشنامه داراي 38 ماده و 5 مولفه خشم درونی؛ خشم بیرونی؛ خشم انگیختگی؛ موقعیت های خشم انگیز؛ و نگرش خصمانه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه صداقت و راست گویی

. دریافت پرسشنامه استاندارد صداقت و راست گویی اين پرسشنامه داراي 16 گويه است و مقیاس پرسشنامه مقیاس 4 درجه ای لیکرت می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

مقياس شیوه زندگی

. دریافت مقياس استاندارد شیوه زندگی اين مقياس داراي 43 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه توسط (منبع…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت تیپ A یا B

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصیت تیپ A  یا B(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 25 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصیتی 16 عاملی کتل(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 187 گويه مي باشد. در این تست به هیچ وجه ، منظور نشان دادن “محسنات” یا ” معایب” نیست. چه؛ این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند. به عبارت دیگر صحبت از پاسخ “صحیح” یا “غلط” نیست…

ادامه مطلب