پرسشنامه سازگاري

. دانلود پرسشنامه سازگاري شما چگونه با مشكلات كنار مي آييد ؟ اگر موقعيت هايي كه بايد با آنها كنار بياييم مستلزم سازگاري رواني هستند تا سازگاري جسماني ، هر چند كه ممكن است در مواقعي نيز به هر دو نيازمند باشيم اما موقعيت هاي تنش زايي كه توان تحمل و سازگاري ما را به…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد

. دانلود رايگان پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد اين مقياس شامل خودارزيابي از مهارت هاي ايجاد روابط و خودتوصيفي شيوه ي شكل دهي روابط دلبستگي نسبت به چهره هاي دلبستگي نزديك است و مشتمل بر 18 داده مي باشد كه از طريق علامت گذاري روي يك مقياس 5 درجه اي (از نوع ليكرت)…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شكيبايي (رايگان)

دانلود رايگان پرسشنامه شكيبايي در دنياي پيچيده و پرازدحام ما به علت نزديكي و مجاورت بيش از حد افراد ، خطاها و اشتباهات ديگران اغلب بزرگ جلوه داده مي شود و اين بزرگنمايي هم در مفهوم فيزيكي و هم رواني آن صورت مي پذيرد . بنابراين براي يك زندگي هم آهنگ و صلح آميز در…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم بسياري از ما فكر مي كنيم در قضاوت ديگران مهارت داريم يا لااقل از توانايي خوبي بهره منديم . به طوري كه اين پرسشنامه نشان مي دهد عوامل بسياري در نحوه ي قضاوت افراد نقش دارند . يكي از آنها تعصب است و به لحاظ…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه قدرت ريسك (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه قدرت ريسك انسان بيش از همه ي موجودات دست به خطر مي زند . او حتي از ظرفيت فوق العاده اي برخوردار است تا از خطر كردن لذت ببرد . انسان ها دوست دارند به كارهاي خطرناك دست بزنند مثلا با سرعت رانندگي كنند و … هيچ شخصي در جهان وجود…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه محبوبيت (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه استاندارد محبوبيت در اجتماع به ما مي آموزند يكي از مهم ترين نيازهاي زندگي اين است كه مردم دوستمان داشته باشند . دوست داريم وقتي ما را مي بينند با لبخندي پذيراي حضورمان شوند ، به نيكي از ما ياد كنند ، و مورد تحسين ، تكريم و تمجيد قرار گيريم…

ادامه مطلب

پرسشنامه هالند- همراه با فایل اکسل

. دانلود  پرسشنامه رغبت سنج تحصيلي – شغلي همراه با فایل اکسل اجرای ازمون در اين آزمون كه رغبت سنج تحصيلي – شغلي نام دارد پس از اجراي آزمايشي در برخي از مناطق تهران و نتايج حاصل از آن ، بخش “تصورات درباره ي مشاغل مورد علاقه” و “شغل ياب” حذف شده است . بنابراين…

ادامه مطلب

دانلود آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون

دانلود رايگان آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون يكي از آزمون هاي هوشي غيركلامي است كه توسط ريون در انگلستان براي اندازه گيري عامل عمومي (g) اسپيرمن ساخته شده است . در حال حاضر سه فرم اين آزمون براي اندازه گيري هوش افراد در همه…

ادامه مطلب

مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي

. دانلود  مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي  اهداف مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي در ارزش هاي شغل پيش بيني شده و خانوادگي زنان دانشجو اين است كه زنان تحصيلكرده هدف دار را كه به كار خويش و زندگي خانوادگي خود وابستگي دارند در جامعه مدرني كه تصور مي رود كه نقش دوگانه حرفه…

ادامه مطلب

دانلود مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي (رايگان)

. دانلود رايگان مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي مقياس خودسنجي التزام به اعتقادات اسلامي براي اندازه گيري رفتارهاي ديني نوجوانان و جوانان مسلمان تدوين شده است . در انتخاب جملات اين مقياس ، آن دسته از اعمال و رفتارهاي ديني (نظير نماز و روزه واجب) كه انجام آنها از يك نوجوان يا جوان…

ادامه مطلب