پرسشنامه تمایل به جستجوی انگیزش

. دریافت پرسشنامه تمایل به جستجوی انگیزش(به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه تمایل به جستجوی انگیزش توسط Mehrabian و Russell  در سال 1974 ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تمایل به جستجوی انگیزش بکار می رود. انگیزش تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد است تا بدان…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

. دریافت پرسشنامه استرس شغلی الیوت(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه استرس شغلی توسط  آر. اس. الیوت (1994) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود. كواتنز، گرانبرك و بوم استرس را اين گونه تعريف كرده اند: استرس به موقعيت دروني…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

. دریافت پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه توسط Bagarozzi ،  در سال 2001 تهیه و تنظیم شده است . پرسشنامه شامل 41 سوال است و نیازهای صمیمیت را در هشت بعد .1.عاطفی2. روانشناختی 3. عقلانی 4. جنسی 5. فیزیکی 6. معنوی 7. زیباشناختی 8. تفریحی – اجتماعی در بر…

ادامه مطلب

مقیاس انگیزش تحصیلی والرند

. دریافت مقیاس انگیزش تحصیلی والراند (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) مقیاس انگیزش تحصیلی ، ترجمه نمونه ی انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS  می باشد که ابتدا در فرانسه با عنوان EME طراحی شده است . این مقیاس ، برمبنای نظریه ( خود- تعیین کنندگی )  که توسط دسی و رایان  ارائه گردیده ساخته شده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد اجتماعی (رايگان)

دریافت رايگان پرسشنامه اعتماد اجتماعی پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفاری نیا و شریف  و با همکاری متخصصان مربوطه در سال 1389 تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد که برای هر مولفه  5 سوال در نظر گرفته شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه اجتناب یانگ

. دریافت پرسشنامه اجتناب یانگ (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه اجتناب یانگ – رای (1994)40 سوالی است که برای بررسی راهبردهای مقابله ای اجتنابی طراحی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 داده می شود. راهبردهای اجتنابی براساس این پرسشنامه عبارتند از: فکر نکردن به طور عمده در مورد مسائل…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو

. دریافت پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه فرسودگی تحصیلی توسط برسو و همکاران در سال 1997 تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد. خستگی تحصیلی 5 ماده (مطالب درسی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

. دریافت پرسشنامه ارتباط با مدرسه (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه ارتباط با مدرسه توسط پتاغی و همکاران اقتباسی از پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SCQ) است که توسط براون و ایوانز(2002) تهیه و تنظیم شده بود.ارتباط با مدرسه را می توان به عنوان ادراک دانش آموزان از این که مدرسه از تلاش های تحصیلی آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت

. دریافت پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سبک زندگی  توسط میلر- اسمیت تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای بیست پرسش است که از روی پرسشنامه ی اصلی به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شده است ( در هر نوبت به وسیله 3 نفر). سبک زندگی روشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

. دریافت پرسشنامه سلسله مراتب نیازها (جونز و فیفر) (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سلسله مراتب نیازها در سال 1973 توسط جونزو فیفر تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه شامل 20 سوال با درجات( کاملا موافقم=1 و کاملا مخالفم=7) است. هدف از تهیه این پرسشنامه : 1- برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری…

ادامه مطلب