پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان

دریافت پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بیمارستان پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان دارای 47 و هدف از آن ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان .باشد. تعریف مفهومی خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت ، سطحی از خدمات بهداشتی ارایه شده به افراد و جوامع تعریف می شود که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش دهد و مطابق…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بيمارستان

دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت بیماران از خدمات بيمارستان پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای 22 سوال و  هدف از آن بررسی رضایت و انتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان باشد . تعریف مفهومی رضايت بيمار نقش مهمي در كاهش عوارض و شكايات بيمار و افزايش پيروي از درمان، كارايي و اثربخشي درمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت بیمار

دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت بیمار پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای 26  سوال و  هدف از آن بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان باشد . تعریف مفهومی رضايت بيمار نقش مهمي در كاهش عوارض و شكايات بيمار و افزايش پيروي از درمان، كارايي و اثربخشي درمان دارد. بيمار محور اصلي…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان

پرسشنامه استاندارد رضایت بیماران از خدمات بیمارستان پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای 10  سوال و  هدف از آن بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستان می باشد . تعریف مفهومی رضايت بيمار نقش مهمي در كاهش عوارض و شكايات بيمار و افزايش پيروي از درمان، كارايي و اثربخشي درمان دارد. بيمار محور اصلي خدمات…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی در بیمارستان پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان دارای 4 مولفه مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت ،مقیاس تاکید بر کیفیت ، مقیاس اعتماد/تعلق سازمانی، مقیاس اطلاعات/ارتباطات ، مقیاس انسجام دارای 32 سوال هدف از این پرسشنامه، بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت 1 تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی به پلیس پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس داری 5 سوال و هدف از بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس می باشد تعریف مفهومی بوويرد( 2005 ) معتقد است كه اعتماد عمومى تجربه شخصى افراد در مواجهه با قدر ت هاى محلى در نظر گرفته شده است. اعتماد بر نگرش ها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان

دريافت پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان دارای 30  سوال و هدف از آن بررسی میزان استرس در محیط بیمارستان می باشد. تعریف مفهومی واژه استرس امروزه چنان نقل هر زباني است كه گويا استرس مسئله همگاني و همه گير و مبتلا به انسان امروز و مشخصه زندگي اوست. روانشناسان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای 5 بعد کیفیت فنی: موارد 1 تا 4؛ کیفیت فرآیند (کیفیت وظیفه ای یا چگونگی ارائه خدمات): موارد 5 تا 8؛ کیفیت زیرساخت: موارد 9 تا 15؛ کیفیت تعاملات: موارد 16 تا 23؛ کیفیت جو و فضا: موارد 23 تا 29 و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران

دانلود پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران آزمون سبک های دلبستگی شامل دو مقیاس اضطراب دلبستگی با 17 ماده و اجتناب دلبستگی با 24 ماده است. این آزمون براساس مدل بارتولوموو و با اقتباس از آزمون موفق ECR-R (تجربه از روابط نزدیک – فرم اصلاح شده) تهیه شده است که به طور خاص، دلبستگی در رابطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه با تفسیر احساسات مثبت درباره همسر

دانلود پرسشنامه احساسات مثبت درباره همسر بدون تردید، درباره شریک زندگیتان، احساسات بسیار خوبی دارید اما پرسشنامه احساسات مثبت به شما اجازه می دهد تا احساسات خود را با احساسات دیگران مقایسه کنید.   مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه دارای 17 سوال است که مقیاس آن براساس 1= کاملا منفی تا 7= کاملا مثبت می باشد. روایی…

ادامه مطلب