دانلود پرسشنامه خستگی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خستگی – MFI     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خستگی با ارزیابی 5 بعد درک عمیق تر و دقیقی از میزان خستگی فرد فراهم میکند.این پرسشنامه نخستین بار توسط اسمتس در سال 1996 تهیه و تنظیم شده و  قابلیت استفاده روی جمعیت بیماران و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

      .  دریافت پکیج پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد در ابتدا جهت سنجش میزان فرسودگی مشاوران تهیه شده است و در حال حاضر جهت سنجش فرسودگی ناشی از کار مورد استفاده قرار می گیرد .این ابزار دارای 40 عبارت…

ادامه مطلب

مقیاس سطوح خود انتقادی

 . دریافت پکیج مقیاس سطوح خود انتقادی      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس سطوح خودانتقادی(LOSC) توسط لویز تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه در دو سطح خود انتقادی را در فرد می سنجد اول خود انتقادی درونی شده و دوم خود انتقادی مقایسه ای. خود انتقادی مقایسه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی سما

.  دریافت پکیج پرسشنامه افسردگی سما     (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ساختن پرسشنامه افسردگی سما ، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت (کاویانی، *1368). پرسشنامه سما دارای 30 پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس

.  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اضطراب مدرسه توسط فیلیپس در سال 1987 تهیه و تدوین شده است .این پرسشنامه 74 ماده دارد و 4 زمینه را در فرد مورد سنجش قرار میدهد .ابوالمعالی و همکاران در تحقیقی تحت عنوان پایا سازی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش نگرش به كتاب الكترونيكي

    . دریافت پکیج پرسشنامه سنجش نگرش به کتاب الکترونیکی     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش سنجش درباره کتاب الکترونیکی تشکیل می دهد.که براساس پرسشنامه های نگرش سنج موجود و همچنین مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS ساخته شده است.این مقیاس در سال 1984 به وجود آمده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو

      . دریافت پکیج پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس دارای 33 سوال است که به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده می شود. هدف از آن سنجش میزان پذیرش اجتماعی در افراد است .پذیرش اجتماعی در واقع برآیند چندین…

ادامه مطلب

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

     . دریافت پکیج پرسشنامه سخت رویی کوباسا     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سخت رویی توسط کوباسا و همکارانش در سال 1979 برای اندازه گیری سخت رویی از(مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی ) تهیه و تنظیم شده است.این مقیاس یک پرسشنامه 50 آیتمی است که سه خرده…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر

     . دریافت پکیج پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین که توسط نقاشیان در سال 1358 برمبنای کار شیفر(1965)در شیراز تدوین شده بود  استفاده شد.این پرسشنامه دو بعد محبت (سردی و گرمی) و کنترل(کنترل – آزادی ) تدوین…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی به تبلیغ تلویزیون

          . دریافت پکیج پرسشنامه بدبینی به تبلیغ تلویزیون             (شامل پرسشنامه استاندارد، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بدبینی نوجوانان به تبلیغ های تلویزیونی توسط بوش و همکاران تهیه و تدوین شده است این پرسشنامه مشتمل بر11 سوال است که براساس طیف لیکرت 5 درجه…

ادامه مطلب