آزمون دیداری بنتون

. دریافت آزمون دیداری بنتون (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) آزمون دریافتی بنتون آزمون ترسیمی است که هدف اولیه ارزیابی آن تحلیل وضعیت های شناختی فردی است .همچنین برای غربال کردن افراد به منظور تشخیص آسیبهای مغزی به کار می روند ولی پژوهش های مربوط به کاربرد بالینی انها بسیار فراتر از آن است .آزمون…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

. دریافت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) آلپورت و راس در سال 1950 این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهب تهیه کردند این آزمون در سال 13789 ترجمه  و هنجاریابی شده است و شامل 21 عبارت و دو مولفه است. جهت گیری مذهبی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشهای شخصی شری و ورما

. دریافت پرسشنامه ارزش های شخصی شری و ورما (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه ارزش های شخصی توسط شری و ورما در سال 1971 تهیه و تنظیم شد .هدف از طراحی این پرسشنامه سنجش انواع ارزش های شخصی در افراد است .این پرسشنامه متشکل از 11 مولفه می باشد که عبارتند از : ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

. دریافت پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه حاضر با 27 سوال برای سنجش میزان مشکلات رفتاری در کودکان پیش دبستانی تهیه  تنظیم شده است.بررسی مشکلات رفتاری کودکان در سنین پیش دبستانی به وسیله پرسشنامه ها و چک لیست های مشکلات رفتاری کودکان که توسط والدین و معلمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ

. دریافت پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQL) (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ نگرش افراد را پیرامون کیفیت خواب در چهار هفته گذشته را بررسی می کند .9 سوالی می باشد  .هر مقیاس پرسشنامه نمره ای از صفر تا سه می گیرد . کیفیت خواب به دو دلیل عمده سازه بسیار…

ادامه مطلب

پرسشنامه پایبندی مذهبی جان بزرگی

. دریافت پرسشنامه پایبندی مذهبی جان بزرگی (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه پایبندی مذهبی جان بزرگی (1388): این آزمون رفتارهای مذهبی را در موقعیت های بالینی می سنجد و متغیرهای مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از روش های  مذهبی استفاده می کنند کنترل می نمایند. این آزمون از یک پرسشنامه 60…

ادامه مطلب

پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

. دریافت پرسشنامه دینداری گلاک و استارک (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه توسط گلاک و استارک برای سنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و دینداری ساخته شده است ( گلاگ و استارک ، 1965) برای استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا ، آمریکا ، آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان مسحیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

. دریافت پرسشنامه سازگاری اجتماعی (sas) پی کل و ویسمن 1999 (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) مقیاس سازگاری اجتماعی به عنوان یک مقیاس برآیند برای ارزیابی درمان دارویی و روان درمانی بیماران افسرده طراحی شده است. در حال حاضر از این مقیاس برای سنجش سازگاری بیماران و افراد سالم به طور گسترده ای استفاده می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

. دریافت پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز شامل 20 سوال بوده و 5 زیرمقیاس را مورد بررسی قرار میدهد . توسط آقای کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا به سال 2004 ساخته شده است و در چندین دوره مطالعاتی روایی و پایایی آن مورد…

ادامه مطلب

مقیاس خود اثربخشی

. دریافت مقیاس خود اثربخشی – شرر و همکاران (به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) پرسشنامه خوداثربخشی توسط شرر و همکاران تهیه و تنظیم شده است.هدف از تهیه این پرسشنامه ارزیابی میزان تاثیرگذاری افراد است . این پرسشنامه 23 سوال را دربر می گیرد.خود اثربخشی به معنای قضاوت و انتظارات فرد از موفقیت در کار…

ادامه مطلب