پرسشنامه ترومای كودكی برنستین و همکاران (2003)- 28 سوالی

پرسشنامه ترومای كودكی برنستین و همکاران (2003)- 28 سوالی Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) پرسشنامه ترومای کودکی توسط برنستین و همکاران (2003) به منظور سنجش ترومای کودکی طراحی و تدوین شده است. اين مقیاس قابل استفاده برای بزرگسالان است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترومای کودکی دارای 28 سوال و 5 مولفه سوء استفاده جسمی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بخشش (گذشت) هارتلند (HFS) تامپسون و همکاران (2005)

پرسشنامه بخشش (گذشت) هارتلند (HFS) تامپسون و همکاران (2005) Heartland Forgiveness Questionnaire (HFS) پرسشنامه بخش(گدشت) توسط تامپسون و همکاران (2005) به منظور سنجش بخش(گدشت) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بخش(گدشت) دارای 18 سوال و 3 مولفه بخشش خود، بخشش دیگران و بخشش شرایط می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه همدلی اساسی جولیف و فارينگتون (2006)

پرسشنامه همدلی اساسی جولیف و فارينگتون (2006) Basic empathy scale پرسشنامه همدلی اساسی توسط جولیف و فارينگتون (2006) به منظور سنجش همدلی اساسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همدلی اساسی دارای 20 سوال و 2 مولفه عاطفی – هیجانی و شناختی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت سازمانی سینگ و جها (2018)

پرسشنامه سلامت سازمانی سینگ و جها (2018) Organizational Health Questionnaire پرسشنامه سلامت سازمانی توسط سینگ و جها (2018) به منظور سنجش سلامت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سلامت سازمانی دارای 19 سوال و 7 مولفه اثربخشی مدیریتی ، روابط خوشایند قدرت، توسعه منابع انسانی، گرایش به تیم، ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) برشید و همکاران (1998)

پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) برشید و همکاران (1998) Romantic relationships questionnaire پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) توسط برشید، آتریج و اسپرچر (1998) به منظور سنجش رابطه مهرورزانه(رمانتیک) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما می توانیم انتقاد دیگری را…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت هگزاکو 100 گویه ای- HEXACO-PI-R

پرسشنامه شخصیت هگزاکو 100 گویه ای- HEXACO-PI-R HEXACO Personality Inventory پرسشنامه شخصیت هگزاکو توسط 100 گویه ای در سال 2004 به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت هگزاکو دارای 100  سوال است و شش بعد مدل شخصیتی هگزاکو یعنی تواضع (H)، تهییج‌پذیری (E)، برون‌گرایی(X)، دلپذیری یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001)

پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001) Job personality questionnaire پرسشنامه شخصیت شغلی توسط واریساک و کینگ (2001) به منظور سنجش شخصیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت شغلی دارای 40 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از سایر افراد برای نیل به…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از عود سرطان سیمارد و ساوارد (2009)

پرسشنامه ترس از عود سرطان سیمارد و ساوارد (2009) Fear of cancer recurrence questionnaire پرسشنامه ترس از عود سرطان توسط سیمارد و ساوارد (2009) به منظور سنجش ترس از عود سرطان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از عود سرطان دارای 42 سوال و 7 مولفه راه اندازها، شدت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996)

پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996) Post-traumatic Growth questionnaire پرسشنامه رشد پس از سانحه توسط تدسچی و کالون (1996) به منظور سنجش رشد پس از سانحه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رشد پس از سانحه دارای 21 سوال و 5 مولفه امکانات جديد، ارتباط با ديگران،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012) Academic well-being questionnaire   پرسشنامه بهزیستی تحصیلی توسط تومینین سوینی، سالمیلا آرو و نیمیویرتا (2012) به منظور سنجش بهزیستی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی تحصیلی دارای 31 سوال و 4 مولفه ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، رضایتمندی تحصیلی…

ادامه مطلب