پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ۳۲ سوالی

      پرسشنامه استاندارد  چابکی سازمانی ۳۲ سوالی پرسشنامه چابکی سازمان توسط قاسمی (۱۳۸۸) به منظور سنجش چابکی سازمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال و ۷ بعد انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی و کاهش یکپارچگی، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی

      پرسشنامه استاندارد تمایل به مشارکت اجتماعی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی توسط درستکار و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش نهادینه شدن شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۲ مولفه مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب و مشارکت خودانگیخته می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۷ سوالی پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی توسط یوسفی (۱۳۹۴) به منظور سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و ۵ بعد شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی، راهبردی شرکت می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری اندوبیسی (Ndubisi, 2013)

      پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری اندوبیسی (Ndubisi, 2013) پرسشنامه وفاداری مشتری توسط اندوبیسی در سال ۲۰۱۳ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲ می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (این بانک به عنوان انتخاب اول در میان…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی دیسک |آزمون DISC

      پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC توسط یلیام مولتون مارستون (۱۹۲۸) به منظور سنجش برای حل مشکل برقراری ارتباط موثر با همکاران و کارمندان و حتی شناخت بهتر ابعاد شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال و ۴…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه ارتباطات دهان به دهان

ادبیات و پرسشنامه ارتباطات دهان به دهان ادبیات و پرسشنامه ارتباطات دهان به دهان ارتباطات دهان به دهان نوعی ترویج رایگان چه شفاهی چه مکتوب است که در آن مشتریانی که از کسب‌وکار، محصول، خدمات، یا رویدادی راضی بوده‌اند، از رضایتمندی‌شان به دیگران می‌گویند. تبلیغ دهان به دهان یکی از موثق‌ترین شیوه‌های تبلیغ است، زیرا افرادی که از…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه ­مند ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه ­مند مفهوم بازاریابی رابطه ­مند اولین­بار در ادبیات بازاریابی آمریکا از سوی بری (۱۹۸۳) در زمینه ی سازمان­های خدماتی ارائه شد؛ وی بازاریابی رابطه مند را به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف کرده است     توجه: این فایل تنها جهت کمک…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه ساختار سازمانی

ادبیات و پرسشنامه ساختار سازمانی ادبیات و پرسشنامه ساختار سازمانی یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد تا بتوان اعضاء‌ را از غیر اعضاء‌ باز شناخت. مشخص شدن چنین مرزهایی از طریق انعقاد قراردادهای رسمی یا غیر رسمی بین اعضاء و سازمان صورت می‌گیرد. ساختار سازمان تصریح می‌کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نهادینه شدن شغلی هولتوم و همکاران ۲۰۰۶

      پرسشنامه استاندارد نهادینه شدن شغلی هولتوم و همکاران ۲۰۰۶ پرسشنامه نهادینه شدن شغلی توسط هولتوم و همکاران (۲۰۰۶) به منظور سنجش نهادینه شدن شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اردلان، عرفانی زاده و سلطانزاده در سال (۱۴۰۰) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان جلیلوند و سمیعی ۲۰۱۲

      پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان جلیلوند و سمیعی ۲۰۱۲ پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان توسط جلیلوند و سمیعی به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من محصولات این شرکت را به…

ادامه مطلب