پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان

دريافت پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان دارای 21 سوال و دو مولفه اعتماد متقابل و اعتماد تعاملی و هدف از آن بررسی ابعاد مختلف اعتماد به تامین کنندگان می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات اعتماد متقابل 1تا 15 اعتماد تعاملی 16 تا 21 تعریف مفهومی تامین کنندگان یکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اصول ISO 9000

دريافت پرسشنامه اصول ISO 9000 پرسشنامه بررسی اصول ISO 9000  دارای هشت مولفه  رهبری، مشارکت کارکنان، تمرکز بر مشتری، رویکرد سیستمی به مدیریت: موارد ، بهبود مستمر، رویکرد واقعی به تصمیم گیری، شراکت متقابل سودمند با عرضه کننده: پیامدهای عملکرد: عملکرد کلی بعد از اجرای ISO 9000، پاسخ های رفتاری و 26 سوال میباشد ….

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

دریافت پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان پرسش نامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان دارای 16 سوال  و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه مدل های اخیر از  غنی سازی شغلی به وسیله هاکمن و اولدهام پیشنهاد شده است (1980). آنها…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی و پرستاری (رايگان)

یکی از مسائل عمده در بروز استرس میزان رضایت از کار و شغل میباشد و مطمئنا رضایت شغلی تاثیری بسزایی بر سلامتی و مقابله با بیماری ها دارد برهمین اساس پرسشنامه رضایت شغلی و تاثیر آن بر اشتغال  و استرس های روحی روانی تهیه شده است شما میتوانید این فایل را رایگان از سایت مادسیج…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه گردشگری روستایی (رايگان)

پرسشنامه حاضر به منظور انجام تحقیق دانشگاهی در قالب یک رساله دکتری راجع به گردشگری روستایی میباشد و از جمله اهداف آن توسعه صنعت گردشگری روستایی از دیدگاه مسئولین و صاحب نظران میباشد    

ادامه مطلب

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

  دریافت پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی همراه با  فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی پرسشنامه استاندارد  بودجه بندی مشارکتی از سه بخش و دارای سوالات جداگانه می باشد و هدف آن بررسی میزان مشارکت افراد دربودجه بندی ونگرش سرپرست نسبت به این مشارکت می باشد . تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه بودجه بندي…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی ریسک

  دریافت پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک  شامل 8گویه و هدف آن میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک می باشد . تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک  مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مديريت عملكرد

  دریافت پرسشنامه استاندارد مديريت عملكرد  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد  شامل 12گویه و هدف آن ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت عملکرد در سازمان.  می باشد . تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه مدیریت عملکرد عبارت است از فرایند ارزیابی ابتکارات و خلاقیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقيت دكتر سلطاني

  دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقيت  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خلاقیت  پرسشنامه خلاقیت دارای  40  سوال بوده و  توسط  دکتر سلطانی تدوین گردیده است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه گیلفورد (1950) : خلاقیت را مجموعه ‌ای از توانایی ها و خصیصه هاست که موجب تفکر خلاق می شود…

ادامه مطلب

پرسشنامه خدمات بانکداری

  دریافت پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری شامل 17گویه و هدف آن ارزیابی میزان مفید ومناسب بودن خدمات بانکداری از دیدگاه مشتریان می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه تعاریف متعددی از کیفیت خدمات به دلیل مفروضات نظری متفاوت…

ادامه مطلب