پرسشنامه خودشكوفايي افراد

پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی افراد (ASAI) این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودشکوفایی افراد است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه  خود شکوفایی به معنای تلاش جهت شکوفا نمودن استعداد های بالقوه ،قابلیت ها و ظرفیت های خود می باشد.مزلو معتقد است که ما صرفا زمانی به خود شکوفایی دست پیدا می کنیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري

پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی) است . تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه  مدیریت و رهبری در سیستم بهداشتی امروزه کاربردهای عملی فراوانی دارد و هر دانش آموخته پرستاری در هر بخش یا بیمارستانی که بخواهد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رشد حرفه ای آكفيلت و كوت 2005

  پرسشنامه رشد حرفه ای آكفيلت و كوت 2005 همراه با مقاله بیس پرسشنامه رشد حرفه ای آكفيلت و كوت میزان توانایی سازمان را در رشد حرفه ای کارکنان مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت دارای 5 سوال می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه (منبع داخل فايل) رشد حرفه‌ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و روث

  دریافت پکیج پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و روث (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت شغلی بري فیلد و روث دارای 19 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)

ادامه مطلب

پرسشنامه سبك هاي حل تعارض

پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)  این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدفآن ارزیابی سبک های حل تعارض افراد در رابطه با همسر (سبک یکپارچگی، سبک مسلط، سبک ملزم شده، سبک اجتناب کننده، سبک مصالحه) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه به عقیده برخی از محققان حل تعارض، به انواع راهبرد های…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق شغلی (عجین شدن با شغل) 18 سوالی

  پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی (عجین شدن با شغل) شوفلي و همكاران (2002)  این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اشتیاق کاری در افراد از سه بعد (شوق داشتن به کار، وقف شدن برای کار، جذبه در کار) است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه اشتياق شغلي به عنوان يك حالت ذهني مثبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ارگان  پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی شامل 15 گویه و شامل ابعاد (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه پودساکف معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جز شرح وظایف شغلی و یا رفتار­های نقشی نمی­باشد و در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مهاجرت به شهرها این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مهاجرت به شهرها (عوامل فرهنگي و مذهبي، عوامل آموزشي و پژوهشي، عوامل سياسي، عوامل اجتماعي، عوامل اقتصادي، عوامل جغرافيايي و اقليمي) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه مهاجرت بی رویه یک بیماری اجتماعی و عامل بسیاری از…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع تجارات الكترونيك

پرسشنامه استاندارد موانع تجارات الکترونیک  این پرسشنامه دارای 52 سوال بوده و موانع تجارت الکترونیک (موانع فنی و سخت افزاری، مشكلات مالي و نرم افزاري، مشكلات گمرکي، بازرگاني و مالياتي، مشکلات قانونی، حقوقی و گمرکی، مشكل اينترنت، مشكلات انساني، آموزشي، فرهنگي، و مشکلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی) را مورد سنجش قرار می دهد….

ادامه مطلب

پرسشنامه وضعيت مديريت دانش

پرسشنامه استاندارد وضعیت مدیریت دانش  این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش وضعیت مدیریت دانش (داشتن بعد فناوری  ، بعد فرهنگ ،  بعد فرایند عمل ،بعد سیاست ها) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه مديريت دانش فرآيندي است که طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه فکري خود…

ادامه مطلب