پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

 نام  پرسشنامه: سنجش نیاز  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۶۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج برای دانلود پرسشنامه ابتدا ایمیل خود را وارد کنید و subscribe  را بزنید و سپس دکمه دانلود را بزنید  [newsletter]  

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن ۱۹۸۷

  پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی  همراه با دو مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI  ) هوی و همکاران ( ۱۹۸۷) که این پرسشنامه هفت بعد سلامت سازمانی یعنی ۱٫ یگانگی نهادی ۲٫ نفوذ مدیر ۳٫ ملاحظه گری ۴٫ ساخت دهی ۵٫ پشتیبانی منابع ۶٫…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

. دریافت پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی از سایت مادسیج پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دارای هفت بعد (مولفه ) استاندارد و ۲۸ سوال می باشد که توسط تیم پژوهش مادسیج از پایان نامه های دانشگاه تهران استخراج و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است   این پرسشنامه در ۲۸ گویه تنظیم شده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ

 نام  پرسشنامه:  سبک های رفتاری و بلوغ  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۰سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :سبک های رفتاری و بلوغ  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک مدیریت

 نام  پرسشنامه:  سبک مدیریت  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۸سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :سبک مدیریت  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری

 نام  پرسشنامه:  سبک رهبری ( دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج  نوع فایل: ورد  تعدا سوالات: مولفه: دارد مقیاس:   لینک دانلود :سبک رهبری 

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک تفکر

 نام  پرسشنامه:  سبک تفکر  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۱۴سوال مولفه: ندارد مقیاس:   لینک دانلود :سبک تفکر  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

 نام  پرسشنامه:  سبک تصمیم گیری  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۵ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :سبک تصمیم گیریی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری معنوی

 نام  پرسشنامه: رهبری معنوی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۲۷ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری معنوی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج  

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری در محیط اموزشی

 نام  پرسشنامه: رهبری در محیط اموزشی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:  ۴۵سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :رهبری در محیط اموزشی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب