پرسشنامه سبك پاسخگويي

پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی پرسشنامه استانداردسبک پاسخگویی آنته (2006)که شامل 5 گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه پاسخگويي يكى از اركان اصلي مديريت دولتي است كه تصويري از عدالت، برابري،اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند براي بهبود  شرايط و اثربخشي مديريت دولتي مورد استفاده قرار گيرد (منبع داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا که در سال های 1990-1989 فاشیون و فاشیون با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده آمریکا، در مطالعه ای به روش دلفی بر اساس نظرات 46 تن از صاحب نظران، تفکر انتقادی، فلاسفه و اساتید برجسته آموزشی و پس از…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

دریافت پرسشنامه سبک رهبری سالزمن از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید        نام پرسشنامه : پرسشنامه سبک رهبری سالزمن     روایی و پایایی: دارد    مدل : دارد    نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد    نوع فایل: ورد  …

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاق کاری

  دریافت پرسشنامه استاندارد اخلاق کاری همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اخلاق کاري اين پرسشنامه  توسط گريگوري، سي، پتي در سال 1990 ساخته شده است. ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتي (1990) عبارت‌اند از: دلبستگي و علاقه به كار، پشتكار و جديت در كار، روابط سالم و…

ادامه مطلب

پرسشنامه برون سپاری خدمات

پرسشنامه استاندارد برون سپاري خدمات پرسشنامه برون سپاری  پرسشنامه استاندارد برون سپاری بر مبنای مبانی نظری پژوهش شامل 22 گویه می  باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه برون سپاري عبارت است تامين خدمات از بيرون سازمان در حالي كه درون سپاري معرف توليد كالا يا خدمات با تكيه بر منابع درون سازمان است . به عبارت…

ادامه مطلب

پرسشنامه پاسخگویی

پرسشنامه استاندارد پاسخگویی پرسشنامه پاسخگویی ذیل پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که  متشکل از 24 سوال وچهار مولفه پاسخگویی سازمانی،پاسخگویی قانونی،پاسخگویی حرفه ای ،پاسخگویی سیاسی می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه پاسخگويي يكى از ضرورت هاى كليدي مديريت دولتي در شرايط كنوني است و بهترين الگوهاى حكمرانى مردم سالار مادامى كه نتوانند كسانى را…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

  دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقيت دكتر سلطاني  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خلاقیت پرسشنامه خلاقیت دارای  40  سوال بوده و  توسط  دکتر سلطانی تدوین گردیده است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه گیلفورد (1950) : خلاقیت را مجموعه ‌ای از توانایی ها و خصیصه هاست که موجب تفکر خلاق…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به مکان

  دریافت پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان همراه با  فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان این مقیاس توسط (منبع داخل فايل) ، بر اساس نظریه لو و آلتمن(1992) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(2001) و کیل، موون و تارانت(2004) ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

دریافت پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین از سایت مادسیج  قسمتی از توضیحات پرسشنامه  در این پرسشنامه شش معیار موجود می باشد و هر معیار چهار گویه دارد که هر کدام از این چهار گویه معرف یک بعد فرهنگی مدل مورد نظر می باشند. نمره 100 را بین این چهار گویه تقسیم کنید. بسته به این…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

دریافت پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند  روایی و پایایی: دارد  (لاتين)  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  مولفه: دارد  تعداد سوالات: 25 سوال  منبع:…

ادامه مطلب