پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

 دریافت پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک  از سایت مادسیج    پرسشنامه استاندارد اجرای موفق دولت الکترونیک لورددس و  همکاران  (منبع داخل فایل )  شامل 88گویه می باشد.  رشد فناوري ها به ويژه فناوري اطلاعات و گسترش روزافزون آن در جوامع بشري، تغييرات بسيار گسترده اي را در حوزه هاي مختلف زندگي انسان ها ايجاد كرده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه دولت الکترونیک

دریافت پرسشنامه دولت الکترونیک از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) دریافت کنید.   همچنین شما می توانید  پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک را هم از سایت دریافت کتید. اين پرسشنامه داراي 41 گويه و 9 بعد مي باشد: 1-كيفيت طراحي خدمات 2-كيفيت طراحي وب سايت 3-كيفيت…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات

 دریافت پرسشنامه کیفیت خدمات  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید همچنین شما می توانید پرسشنامه سرکوال هم از سایت دریافت کنید اين فايل داراي دو پرسشنامه كيفيت خدمات است، يكي 23 گويه و ديگري 11 گويه دارد.  نام پرسشنامه : پرسشنامه کیفیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه فروش

 دریافت پرسشنامه فروش از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه فروش   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : 65  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  ابعاد ( مولفه ) : دارد  منبع: دارد  نوع فایل :…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

دریافت پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان از سایت مادسیج   اين پرسشنامه داراي 16 گويه مي‌باشد و هدف آن بررسی نگرش ها نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت است.    نام پرسشنامه : پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان   روایی و پایایی: دارد  تعداد سوال : 16  نحوه نمره گذاري و تفسیر: دارد  نوع فایل : ورد(word)  ابعاد ( مولفه )…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری گرایی

 دریافت پرسشنامه مشتری گرایی  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه مشتری گرایی   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : 21  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد  تعداد صفحه: 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتري مداري

 دریافت پرسشنامه مشتري مداري از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : مشتري مداري  روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال :10  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل : ورد(word)   مقیاس: لیکرت  منبع: دارد  تعداد صفحه: 3  قیمت:  فقط  …

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع صادرات

 دریافت پرسشنامه موانع صادرات از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : موانع صادرات   روايي و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : 30  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل : ورد(word)   مقیاس: لیکرت  منبع: دارد  تعداد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی

 دریافت پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید همچنین شما می توانید پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی را هم از سایت دریافت کنید      نام پرسشنامه : پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی   روایی و پایایی: خارجی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

 دریافت پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید همچنین شما می توانید پرسشنامه نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی را هم از سایت دریافت کنید هدف:این پرسشنامه ، به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسئولیت اجتماعی می پردازد.  …

ادامه مطلب