پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی

    پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی Midlife Challenges scale پرسشنامه چالش های میانسالی توسط روزبهانی و علی اکبری دهکردی (۱۳۹۶) به منظور سنجش چالش های میانسالی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و ۵ مولفه رضایت از شغل، اوقات فراغت، نگرانی ها و ناکامی ها، نارضایتی از تشکیل خانواده، تعامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان Aging’s Self-Care Scale پرسشنامه خود مراقبتی سالمندان توسط یونسی بروجنی و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش خود مراقبتی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و ۴ مولفه خود مراقبتی معنوی، خود مراقبتی اجتماعی، خود مراقبتی جسمی و خود مراقبتی در حین بیماری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی (The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان توسط کورپیتا و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش نگرانی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مقدسین و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۴ سوالی (The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان توسط کورپیتا و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش نگرانی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مقدسین و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹

    پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹ Personal Need for Structure Scale پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار توسط تامپسون و همکاران (۱۹۸۹) به منظور سنجش تمایل به ساختارمندی، قطعیت، اطمینان و پیشبینی پذیری طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط علوی و همکاران (۱۳۹۵) به منظور سنجش اطمینان…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت شغلی

        پکیج پرسشنامه رضایت شغلی این پکیج حاوی ۱۵ پرسشنامه در مورد رضایت شغلی می باشد. تعریف مفهومی رضایت شغلی رضایت شغلی: رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه

        پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد فرهنگ مدرسه  می باشد. تعریف مفهومی فرهنگ مدرسه فرهنگ مدرسه: فرهنگ مدرسه شکلی پیچیده از سنت ها و آداب و رسومی است ک در طول زمان از حریق تعامل معلمان، دانش آموزان، اولیا و مدیران و هم چنین برای مقابله با…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت جنسی

        پکیج پرسشنامه رضایت جنسی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد رضایت جنسی  می باشد. تعریف مفهومی رضایت جنسی رضایت جنسی: رضایت جنسی به عنوان یک ارزیابی ذهنی، شامل واکنش های تاثیرگذاری است که از ارزیابی روابط جنسی به طور کلی نشات می گیرد و سلامت عمومی فرد را از جنبه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت زناشویی

        پکیج پرسشنامه رضایت زناشویی این پکیج حاوی ۶ پرسشنامه در مورد رضایت زناشویی  می باشد. تعریف مفهومی رضایت زناشویی رضایت زناشویی : زندگی زناشویی باید به منزله رابطه رضایتبخش برای همسران باشد که بتوانند نیازهای  عاطفی و روانی خود را در آن تأمین کرده و هر یک از زوجین بتوانند علاوه بر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تعارض زناشویی

        پکیج پرسشنامه تعارض زناشویی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد تعارض زناشویی  می باشد. تعریف مفهومی تعارض زناشویی تعارض زناشویی : پدید آمدن اختلاف و تعارض بین زن و شوهر امری غیر طبیعی نیست. به دلیل ماهیت کنش وری همسران در فضای زندگی مشترک، گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه…

ادامه مطلب