پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۴ سوالی (The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان توسط کورپیتا و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش نگرانی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مقدسین و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹

    پرسشنامه استاندارد نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹ Personal Need for Structure Scale پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار توسط تامپسون و همکاران (۱۹۸۹) به منظور سنجش تمایل به ساختارمندی، قطعیت، اطمینان و پیشبینی پذیری طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط علوی و همکاران (۱۳۹۵) به منظور سنجش اطمینان…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت شغلی

        پکیج پرسشنامه رضایت شغلی این پکیج حاوی ۱۵ پرسشنامه در مورد رضایت شغلی می باشد. تعریف مفهومی رضایت شغلی رضایت شغلی: رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه

        پکیج پرسشنامه فرهنگ مدرسه این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد فرهنگ مدرسه  می باشد. تعریف مفهومی فرهنگ مدرسه فرهنگ مدرسه: فرهنگ مدرسه شکلی پیچیده از سنت ها و آداب و رسومی است ک در طول زمان از حریق تعامل معلمان، دانش آموزان، اولیا و مدیران و هم چنین برای مقابله با…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت جنسی

        پکیج پرسشنامه رضایت جنسی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد رضایت جنسی  می باشد. تعریف مفهومی رضایت جنسی رضایت جنسی: رضایت جنسی به عنوان یک ارزیابی ذهنی، شامل واکنش های تاثیرگذاری است که از ارزیابی روابط جنسی به طور کلی نشات می گیرد و سلامت عمومی فرد را از جنبه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رضایت زناشویی

        پکیج پرسشنامه رضایت زناشویی این پکیج حاوی ۶ پرسشنامه در مورد رضایت زناشویی  می باشد. تعریف مفهومی رضایت زناشویی رضایت زناشویی : زندگی زناشویی باید به منزله رابطه رضایتبخش برای همسران باشد که بتوانند نیازهای  عاطفی و روانی خود را در آن تأمین کرده و هر یک از زوجین بتوانند علاوه بر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تعارض زناشویی

        پکیج پرسشنامه تعارض زناشویی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد تعارض زناشویی  می باشد. تعریف مفهومی تعارض زناشویی تعارض زناشویی : پدید آمدن اختلاف و تعارض بین زن و شوهر امری غیر طبیعی نیست. به دلیل ماهیت کنش وری همسران در فضای زندگی مشترک، گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹

        پکیج پرسشنامه نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران ۱۹۸۹ این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد نیاز شخصی به ساختار  می باشد. تعریف مفهومی نیاز شخصی به ساختار نیاز شخصی به ساختار : این باور وجود دارد که در فرآیند مداوم پردازش اطلاعات محیطی در جهانی با فناوری پیشرفته و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (۱۹۸۸)

    پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (ویژما) و رز (۱۹۸۸) The Wijma Delivery Expectancy-  Experience Questionnaire پرسشنامه ترس از زایمان ویجما (۱۹۸۸) داراری نسخه A و B است و  جهت سنجش و بررسی ترس از زایمان و با هدف اندازه گیری احساسات مادر در طول زایمان، انتظارات و تجربه زایمان استفاده می شود. در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی زایمان لویی ۱۹۹۳

    پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی زایمان لویی ۱۹۹۳ childbirth self-efficacy inventory پرسشنامه خودکارآمدی زایمان توسط لویی (۱۹۹۳) به منظور سنجش خودکارآمدی زایمان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خورسندی و همکاران (۱۳۸۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۶۲ سوال و دو مرحله فعال و مرحله زایمان و هر مرحله دارای دو…

ادامه مطلب