پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا ۲۰۰۲

    پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا ۲۰۰۲ Pain Anxiety Symptoms Scale پرسشنامه نشانه های اضطراب درد توسط مک کراکن و دینگرا (۲۰۰۲) به منظور سنجش نشانه های اضطراب درد طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قضایی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶ (Cues for Sexual Desire Scale (CSDS پرسشنامه نشانه های آغازگر میل جنسی توسط مک کال و مستون (۲۰۰۶) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط هاشمی نژاد و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقیاس های رابطه گریفین و بارتولومیو، ۱۹۹۴

    پرسشنامه استاندارد مقیاس های رابطه گریفین و بارتولومیو، ۱۹۹۴ (Relationship scale questionnaire (RSQ پرسشنامه مقیاس های رابطه توسط گریفین و بارتولومیو (۱۹۹۴) به منظور سنجش برای توصیف سبک های دلبستگی با اقتباس از پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور (۱۹۸۷) طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز با نام مقیاس های رابطه در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش روابط نوجوانان همسال پارادا ۲۰۰۰

    پرسشنامه استاندارد سنجش روابط نوجوانان همسال پارادا ۲۰۰۰ Adolescent Peer Relations Instrument پرسشنامه سنجش روابط نوجوانان همسال توسط پارادا (۲۰۰۰) به منظور سنجش روابط نوجوانان همسال طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط هاشمی و همکاران (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و دو مولفه قلدری و قربانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش جوانان به مواد

    پرسشنامه استاندارد نگرش جوانان به مواد پرسشنامه نگرش جوانان به مواد توسط رفیعی و علی پور (۱۳۹۴) به منظور سنجش نگرش جوانان به مواد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و پنج مولفه تمایل به مواد، عدم تمایل به مشارکت فعال در پیشگیری، باور نادرست به آثار مثبت جسمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چارچوب اجتماع کاوشگر آربا و همکاران ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد چارچوب اجتماع کاوشگر آربا و همکاران ۲۰۰۸ THE COMMUNITY OF INQUIRY FRAMEWORK INSTRUMENT پرسشنامه چارچوب اجتماع کاوشگر توسط آربا و همکاران (۲۰۰۹) به منظور سنجش چارچوب اجتماع کاوشگر طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تقی زاده و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده کنترل عمل دیفندروف و همکاران ۲۰۰۰

    پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده کنترل عمل دیفندروف و همکاران ۲۰۰۰ Action Control Scale پرسشنامه کنترل عمل توسط دیفندروف و همکاران (۲۰۰۰) به منظور سنجش کنترل عمل طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرخی و حسین چاری (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و سه مولفه کناره…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه حمایت اجتماعی

        پکیج پرسشنامه حمایت اجتماعی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد حمایت اجتماعی می باشد. تعریف مفهومی حمایت اجتماعی حمایت اجتماعی: درک در دسترس بودن افرادی است که احساس می کنیم به ما اهمیت می دهند. اطمینان از این که افرادی وجود دارند که بتوان در هنگام نیاز روی کمک آنها حساب…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کمال گرایی

        پکیج پرسشنامه کمال گرایی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد کمال گرایی می باشد. تعریف مفهومی کمال گرایی کمال گرایی: کمال گرایی به عنوان تمایل فرد برای وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها که خود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی را به دنبال دارد، تعریف…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه هراس اجتماعی

        پکیج پرسشنامه هراس اجتماعی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد هراس اجتماعی می باشد. تعریف مفهومی هراس اجتماعی هراس اجتماعی: هراس اجتماعی ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن شخص می ترسد شرمساری اش پدیدار شود. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد هراس…

ادامه مطلب