پرسشنامه وسواس فكري عملي ييل براون

. دریافت پرسشنامه استاندارد وسواس فكري عملي ييل براون اين مقياس كه در سال 1986 توسط گودمن و همكاران ابداع شده است داراي 10 ماده است كه 5 ماده براي ارزيابي افكار وسوسي و 5 ماده براي ارزيابي اعمال اجباري در نظر گرفته شده است . اعتبار و روايي : داده هاي مربوط به اعتبار…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات (رايگان)

. دریافت پرسشنامه رايگان تشخيص هيجان و احساسات براي دستيابي به يك تعادل هيجاني ، بايد قدرت احساسات خود را بشناسيد و بر آن كنترل داشته باشيد ، بدين معني كه واكنش هيجاني شما نسبت به موقعيت هاي ايجاد شده متناسب باشد . اين پرسشنامه در تعيين نقطه تعادل شما كمك مي كند كه آيا…

ادامه مطلب

پرسشنامه وسواس مذهبي

. دریافت پرسشنامه استاندارد وسواس مذهبي پرسشنامه وسواسل مذهبي پن (PIOS) يك مقياس 19 ماده اي با طيف ليكرت (پنج گزينه اي) است كه توسط جاناتان اس ديويد اف و شاون پي در سال 2001 تهيه شده است . اين مقياس در ابتدا داراي 77 ماده بوده كه بر اساس مصاحبه مولفان با بيماران وسواسي…

ادامه مطلب

آزمون هوش هیجانی

در اینجا دو آزمون هوش هیجانی( آزمون 117 سوالی و 20 سوالی) را قرار داده ایم که با توجه به  موضوع خود آزمون مورد نظر را دانلود کنید دریافت آزمون هوش هیجانی-20 سوالی  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در 4  صفحه تمامی  توضیحات لازم تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابراز وجود

. پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA) این پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وجود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می گوید. این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، ساخته…

ادامه مطلب

مقیاس اضطراب زانک

. مقیاس اضطرای زانک S.A.S این مقیاس دارای 20 سوال چهار گزینه ای بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاک های تشخیصی استفاده شده که با شایع ترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند. یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح…

ادامه مطلب

پرسشنامه عزت نفس آلیس پوپ

پرسشنامه استاندارد عزت نفس پوپ و همکاران(1989) این پرسشنامه در آمریکا توسط آلیس پوپ ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران نیز در تحقیقات پژوهشگران؛ از جمله پایان نامه های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد؛ (منبع داخل فايل) برای مقایسه با آزمون عزت نفس کوپر اسمیت به کاربرده شده است. و در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای مینه سوتا

. دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای مینه سوتا(MMPL) در ارزیابی شخصیت از دو تکنیک عمده در روان شناسی استفاده می شود یکی از این تکنیکها به  آزمونهای فرافکنی و دیگری به آزمونهای عینی معروف است. در آزمونهای عینی، اگر آزمونگر از حیث آموزش از مهارت کمتری هم برخوردار باشد میتواند نتایج آزمون را تغییر…

ادامه مطلب

پرسشنامه کمال گرایی

.  دریافت پرسشنامه کمال گرایی از سایت مادسیج موضوع کمال گرایی یکی از موضوعاتی است که جدیدا مورد توجه اکثر اساتید و دانشجویان قرار گرفته است، در زمینه کمال گرایی پرسشنامه استاندارد زیادی وجود ندارد این پرسشنامه توسط یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بعد از چندین روز تحقیق و مرور پرسشنامه های خارجی بدست آمده…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی

. پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی در این پژوهش برای سنجش هوش هیجانی از مقیاس صفت فراخلقی سالوی و همکاران(1995) استفاده شده است. این مقیاس برای ارزیابی هوش هیجانی داراي 30 ماده و دارای سه مؤلفه توجه به احساسات، آشکار سازی احساسات و باسازی خلق است. اين پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود…

ادامه مطلب