آموزش روش های مطالعه

روش‌های مطالعه یا مهارت‌های مطالعه مجموعه‌ای از مهارت‌هایی هستند که در راستای آموختن و فراگرفتن به‌کار گرفته می‌شوند. این روش‌ها بسته به هدف یادگیری با یکدیگر متفاوت بوده و برای موفقیت در مدرسه و کسب نمرات عالی ضروری و حیاتی هستند. در تمام مراحل زندگی فرد می‌توانند مفید باشند. رسپیشس رومبزیا در کتاب خود به…

ادامه مطلب

کلاس آنلاين آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه سيزدهم)

کلاس آنلاين آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه سيزدهم)  در این قسمت  هم در خدمت شما هستیم با کلاس آنلاين آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه سيزدهم) ، شما همراهان همیشگی سایت مادسیج می توانیدقسمت های قبلی این مجموعه آموزشی مفید را از اینجا دریافت و مشاهده کنید در این قسمت به روند ادامه برنامه مطالعاتي مي پردازيم . به…

ادامه مطلب

آموزش اصول کلي مطالعه و يادگيري سريع (قسمت دوازدهم)

آموزش اصول کلي مطالعه و يادگيري سريع (قسمت دوازدهم) در اين قسمت  هم در خدمت شما هستيم با آموزش اصول کلي مطالعه و يادگيري سريع (قسمت دوازدهم) ، شما همراهان هميشگي سايت مادسيج مي توانيدقسمت هاي قبلي اين مجموعه آموزشي مفيد را از اينجا دريافت و مشاهده کنيد در اين قسمت به اصول کلي مطالعه مي پردازيم…

ادامه مطلب

آموزش روشهاي صحيح مطالعه (قسمت يازدهم)

آموزش روشهاي صحيح مطالعه (قسمت يازدهم) در اين قسمت  هم در خدمت شما هستيم با آموزش روشهاي صحيح مطالعه (قسمت يازدهم) ، شما همراهان هميشگي سايت مادسيج مي توانيدقسمت هاي قبلي اين مجموعه آموزشي مفيد را از اينجا دريافت و مشاهده کنيد در اين قسمت به نقش باورها و تفکر منطقي مي پردازيم . آیا میتوان…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم)

آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم) از اينکه در تمام اين مدت همراه ما بوديد متشکريم ، دراين قسمت  با آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم) همراه شما هستيم ، شما مي توانيد قسمت هاي قبلي اين آموزش را از اينجا مشاهده فرماييد. در اين جلسه به بررسي مديريت زمان در مطالعه مي پردازيم.مدیریت زمان دریک تعبیرساده…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم )

آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم ) با نام و ياد خدا امروز آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم ) را به همراهان سايت مادسيج ارائه مي دهيم .  مي توانيد قسمتهاي قبلي آموزش فنون مطالعه را ازاينجا مشاهده کنيد.در اين بخش توجه به هدف را مورد بررسي قرار داده ايم.  هدف شما ازدرس خواندن و…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه ( قسمت هشتم )

آموزش فنون مطالعه (قسمت هشتم) تهیه شده در شبکه علمی ــ پژوهشی مادسیج ﻓﺮﺻﺘﯽﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی همراه کاربران سايت مادسيج هستيم با ادامه آموزش فنون مطالعه، ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﻮاﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮارﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎری راﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮاﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ، درﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪآن ﮐﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت هفتم)

آموزش فنون مطالعه در ادامه آموزشهاي فنون مطالعه در خدمت کاربران سايت مادسيج خواهيم بود. در اين جلسه به آموزش فنون تست زني مي پردازيم. ﻓﻨـﻮن ﺗﺴﺖزﻧﯽ،ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم دردوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  وﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻨـﮑﻮراﺳﺖ.ﺗﺴﻠـﻂ ﺑﺮﺗﺴﺖ زﻧﯽ درﻣﻮﻓـﻘﯿﺖ ﮐﻨـﮑﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری دارد.ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺴﺖزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد،ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺧﻮ اﻫﺪﺑﻮد.  ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت ششم)

آموزش فنون مطالعه استفاده از توانایی ها وقتی ازدانش آموزان سؤال میکنیم که: از چند درصد توانایی های خود استفاده می کنید ؟ اگر چه پاسخها متفاوت است، اما کمتر کسی ادعا داردکه به طورکامل از تواناییهای خود بهره می برد.تجربه نشان داده است که ارزیابی دانش آموزان درباره ی استفاده ازتواناییهایشان بین 40 –…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه (قسمت پنجم)

آموزش فنون مطالعه  (قسمت پنجم) تهیه شده در شبکه علمی ــ پژوهشی مادسیج دلایل عدم پیشرفت با عرض سلام خدمت کاربران سایت مادسیج  ، امروز برای شما قسمت پنجم آموزش فنون مطالعه را قرار داده ایم ، در این مبحث به بررسی دلایل عدم پیشرفت تحصیلی می پردازیم ،فکرمی کنید پیشرفت مطلوبی  ندارید؟ آیا به کار…

ادامه مطلب