ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی

ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است. فرهنگ سازمانی پدیده است که در سازمان است و همه ی اعضا اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

ادبیات و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ادبیات و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه تعهد سازمانی

ادبیات و پرسشنامه تعهد سازمانی ادبیات و پرسشنامه تعهد سازمانی تعهد سازمانی عبارتست از حالتی که کارمند، سازمانی بخصوص و هدف هایش را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند. اکثر محققان، تعهد سازمانی را به عنوان یک حالت روان شناختی شرح دهنده رابطه ی یک کارمند با…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه مدیریت دانش

ادبیات و پرسشنامه مدیریت دانش ادبیات و پرسشنامه مدیریت دانش بیش از دو دهه از عمر ابداع مفهوم کلی مدیریت دانش می­ گذرد: مدیریت دانش؛کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است به گونه ­ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان بهترین استفاده را از دانش ببرند. مدیریت…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی

ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادبیات و پرسشنامه فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی برچسب اجتماعی است که از راه ارزش­های مشترک تدبیرهای نمادین و آرمان­های  اجتماعی اعضای سازمان رابهم پیوند می ­دهد.فرهنگ سازمانی می­ تواند نیرومند و یا سست باشد که به متغیرهای نظیر همبستگی ارزش­های مشترک و تعهد فردی به هدف­های جمعی بستگی دارد.  …

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه خلاقیت

ادبیات و پرسشنامه خلاقیت ادبیات و پرسشنامه خلاقیت خلاقیت مفهوم پیچیده ای است. این پیچیدگی از این نظر است که از ابعاد مختلف و منظرهای متفاوت بدان توجه شده است در حال حاضر اندیشمندان عقیده دارند که خلاقیت خصیصه ای نیست که در اختیار افراد معدودی قرار گرفته باشد. بلکه همه انسانها به نحوی از…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه حمایت سازمانی

ادبیات و پرسشنامه حمایت سازمانی ادبیات و پرسشنامه حمایت سازمانی نگرانی روز افزونی در رابطه با فاکتور هایی تاثیر گذار بر میزان و تمرکز تعهد کارکنان به سازمان شان بوجود آمده است. در راستای این افکار و عقاید، محققان مختلف بر استخدام به عنوان تبادل تلاش و وفاداری در ازای پاداش های مادی و اجتماعی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه توانمند سازي

ادبیات و پرسشنامه توانمند سازي ادبیات و پرسشنامه توانمند سازي توانمندسازي به فرآيندي اطلاق مي شود كه طي آن مدير به كاركنان كمك مي كند تا توانايي لازم براي تصميم گيري مستقل را به دست آورند. اين فرآيند نه تنها در عملكرد افراد بلكه در شخصيت آنان نيز مؤثر است. مهم ترين مفهوم توانمندسازي، تفويض…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه انگیزش شغلی

ادبیات و پرسشنامه انگیزش شغلی ادبیات و پرسشنامه انگیزش شغلی  در تعاریفی که از انگیزش می ­شود، این مفهوم را پاسخ­گو به چگونگی آغاز، شدت، روند ، جهت و قطع رفتار و تأثیر هر یک از این عوامل بر ذهن می ­دانند. به عبارت دیگر، انگیزش به شکل ­گیری، شدت انرژی و جهت نیروی درونی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه هوش معنوی

ادبیات و پرسشنامه هوش معنوی ادبیات و پرسشنامه هوش معنوی  تلفیق دو مفهوم هوش و معنویت منجر به پیشنهاد سازه دیگری به نام هوش معنوی شده است. ایمونز(1999) در چارچوب تئوری هوش های چند گانه گاردنر (2004) معنویت را به عنوان نوعی از هوش مطرح کرد. به عنوان مؤیدی بر این نظر حسینی وهمکاران (2010)…

ادامه مطلب