پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)

. دریافت پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود (DSI) DSI 41 آیتمی شامل 4 خرده مقیاس: 1- واکنش پذیری عاطفی، 2- جایگاه من، 3- گریز عاطفی، 4- هم آمیختگی با دیگران است. 11 آیتم خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی بازتاب دهنده درجه ای است که فرد به محرک محیطی با حساسیت بیش از حد یا با…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)

. دریافت پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ) این پرسشنامه دارای 79 گویه است که در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت چهار درجه ای به گویه ها پاسخ داده می شود. چهار درجه، طیف کاملاً موافق تا کاملاً مخالف را شامل می شود. برای کمی سازی پاسخ ها به درجه…

ادامه مطلب

دانلود مقياس اضطراب وجودي گود (رايگان)

. دانلود رايگان مقياس اضطراب وجودي گود اين پرسشنامه داراي 32 گويه مي باشد و ترجمه ي دكتر حمزه گنجي است . به قول سازنده ي اين مقياس ، اضطراب وجودي از نااميدي ، بيگانگي و احساس پوچي نشات مي گيرد . افرادي وجود دارند كه واقعا از اين اضطراب رنج مي برند . هرگز…

ادامه مطلب

دانلود آزمون عزت نفس آيزنك (رايگان)

. دانلود رايگان آزمون عزت نفس آيزنك آيزنك (1976) براي بررسي شخصيت ، كوشش هاي فراواني به عمل آورده است . حاصل كوشش هاي وي پرسشنامه هاي گوناگوني درباره ي ابعاد مختلف شخصيت است . آيزنك كوشيده است يكي از مولفه هاي عمده از عوامل شكل دهنده ي شخصيت را كه مربوط به زمينه كلي…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاري

. دانلود پرسشنامه سازگاري شما چگونه با مشكلات كنار مي آييد ؟ اگر موقعيت هايي كه بايد با آنها كنار بياييم مستلزم سازگاري رواني هستند تا سازگاري جسماني ، هر چند كه ممكن است در مواقعي نيز به هر دو نيازمند باشيم اما موقعيت هاي تنش زايي كه توان تحمل و سازگاري ما را به…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد

. دانلود رايگان پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد اين مقياس شامل خودارزيابي از مهارت هاي ايجاد روابط و خودتوصيفي شيوه ي شكل دهي روابط دلبستگي نسبت به چهره هاي دلبستگي نزديك است و مشتمل بر 18 داده مي باشد كه از طريق علامت گذاري روي يك مقياس 5 درجه اي (از نوع ليكرت)…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شكيبايي (رايگان)

دانلود رايگان پرسشنامه شكيبايي در دنياي پيچيده و پرازدحام ما به علت نزديكي و مجاورت بيش از حد افراد ، خطاها و اشتباهات ديگران اغلب بزرگ جلوه داده مي شود و اين بزرگنمايي هم در مفهوم فيزيكي و هم رواني آن صورت مي پذيرد . بنابراين براي يك زندگي هم آهنگ و صلح آميز در…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم بسياري از ما فكر مي كنيم در قضاوت ديگران مهارت داريم يا لااقل از توانايي خوبي بهره منديم . به طوري كه اين پرسشنامه نشان مي دهد عوامل بسياري در نحوه ي قضاوت افراد نقش دارند . يكي از آنها تعصب است و به لحاظ…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه قدرت ريسك (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه قدرت ريسك انسان بيش از همه ي موجودات دست به خطر مي زند . او حتي از ظرفيت فوق العاده اي برخوردار است تا از خطر كردن لذت ببرد . انسان ها دوست دارند به كارهاي خطرناك دست بزنند مثلا با سرعت رانندگي كنند و … هيچ شخصي در جهان وجود…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه محبوبيت (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه استاندارد محبوبيت در اجتماع به ما مي آموزند يكي از مهم ترين نيازهاي زندگي اين است كه مردم دوستمان داشته باشند . دوست داريم وقتي ما را مي بينند با لبخندي پذيراي حضورمان شوند ، به نيكي از ما ياد كنند ، و مورد تحسين ، تكريم و تمجيد قرار گيريم…

ادامه مطلب