آزمون شخصيت خلاق (مخصوص مديران)

. دریافت آزمون استاندارد شخصيت خلاق (مخصوص مديران) از خلاقيت تعاريف متعددي شده است اما خلاقيت از ديدگاه سازماني عبارت است از ارايه ي فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقاي كميت يا كيفيت سازمان و نوآوري . افزايش خلاقيت در سازمان ها مي تواند به ارتقاي كميت و كيفيت خدمات ، كاهش هزينه…

ادامه مطلب

مقياس خودكنترلي

. دریافت مقياس استاندارد خودكنترلي ظرفيت انسان براي اعمال خودكنترلي به طور بحث برانگيزي يكي از قدرتمندترين توانايي ها و موجب سازگاري سودمند در روان انساني است . افراد وقتي بتوانند بين خود و محيطشان هماهنگي و سازگاري مطلوبي ايجاد كنند شاداب ترين و سالم ترين شرايط را خواهند داشت و سازگاري مي تواند اساسا…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS) اين پرسشنامه در صدد آن است تا دانش آموزان دبيرستاني (گروه سني 14 تا 18 ساله) با سازگاري خوب را از دانش آموزان با سازگاري ضعيف در سه حوزه سازگاري (عاطفي ، اجتماعي و آموزشي) جدا سازد . اين پرسشنامه ي 60 سوالي روي نمونه 1950…

ادامه مطلب

پرسشنامه شجاعت

. دریافت پرسشنامه استاندارد شجاعت اين پرسشنامه داراي 21 گويه است . همه ي ما تا حدودي ترس را تجربه مي كنيم . هر حيوان يا انساني كه فاقد اين احساس باشد نمي تواند در دنيايي كه اساسا متخاصم و خطرناك است مدت زيادي دوام بياورد . اما واكنش افراد نسبت به موقعيت هاي “ترس…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني فورد و رابين

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني فورد و رابين مقبوليت اجتماعي يكي از زمينه هاي رشد اجتماعي دوره ي كودكي است كه توسط روان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است و شامل گرايش فرد به ارائه ي تصويري مطلوب از خويشتن به ديگران است كه طي كنش هاي متقابل اجتماعي صورت مي گيرد…

ادامه مطلب

مقياس ارزيابي توانايي جر و بحث بيهوده

. دریافت  مقياس استاندارد ارزيابي توانايي جر و بحث بيهوده اين مقياس داراي 20 گويه مي باشد و توسط دكتر حمزه گنجي ترجمه شده است . در اين مقياس بهتر خواهد بود كه نتايج شما به جاي قرار گرفتن در يكي از دو انتها در 50 درصد قرار گيرد . كساني كه نمره بالايي به…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش سازگاري بل

. دریافت آزمون استاندارد سنجش سازگاري بل (فرم بزرگسالان) اين آزمون داراي 160 سوال مي باشد . راهنماي اجراي پرسشنامه : آيا دوست داريد شخصيت خود را بهتر بشناسيد ؟ اگر به كليه ي پرسش هاي اين آزمون صادقانه و با تفكر پاسخ دهيد اين امكان وجود دارد كه شناخت و درك بهتري از خودتان…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقيت سنج تورستون (CREE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقيت سنج تورستون(CREE) پرسشنامه CREE يك آزمون نيمه نهان مربوط به خلاقيت و آفرينندگي است و مي تواند براي شناسايي خلاقيت بالقوه افراد به كار برده شود . در اين آزمون 145 سول وجود دارد و هر سوال پرسشي را از آزمودني درباره خود او مطرح مي سازد . پرسشنامه اوليه…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري

. دریافت پرسشنامه استاندارد راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري پرسشنامه راهبردهاي خودانگيخته براي يادگيري يك ابزار خودسنجي است كه به طور عمده براي ارزيابي جهت گيري مطالعه دانشجويان و شيوه استفاده آنها از انواع راهبردهاي يادگيري طراحي شده است . نسخه كامل اين پرسشنامه كه توسط پينت ريچ و همكاران (1990) تدوين شده است داراي 80…

ادامه مطلب

آزمون تفسير باليني گوديناف

. دریافت آزمون تفسير باليني گوديناف اين آزمون شامل آزمون تصوير آدمك گوديناف و بررسي شخصيت كودك بر اساس ترسيم آدمك مي باشد . آزمون يا تست عبارت است از وسيله اي كه به طور علمي تهيه مي شود و براي اندازه گيري عيني استعدادها و توانايي هاي فردي به كار مي رود . نقش…

ادامه مطلب