دانلود رایگان جزوه مبانی مهندسی برق و الکترونیک 1

دانلود رایگان جزوه مبانی مهندسی برق و الکترونیک 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا با کمیت های الکتریکی و … می باشد. کمیت های الکتریکی 1- ولتاژ 2- جریان  3- توان  4- انرژی  5- با الکتریکی  6- شار الکتریکی سلف : یک عنصر…

ادامه مطلب

دانلود جزوه سوخت و احتراق

دانلود جزوه سوخت و احتراق از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا با انواع سوخت ها و … می باشد. سوختها به سه دسته کلی تقسیم می شوند: 1- زغال سنگ   2- هیدروکربن های مایع   3- هیدروکربن های گازی احتراق کامل (استوکیومتری) احتراقی…

ادامه مطلب

دانلود جزوه کنترل اتوماتیک

دانلود جزوه کنترل اتوماتیک از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته هوافضا با متغیر های وضعیت و …. می باشد. کنترل اتوماتیک کنترل دمای هوا توسط ترموستات هم نوعی کنترل اتوماتیک است اما مثل کنترل مغز لحظه به لحظه و پیوسته نیست و یا حالت oneدارد یا…

ادامه مطلب

دانلود جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی 1

دانلود جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با رسم فنی و نقشه های صنعتی و… می باشد. ترسیم با رایانه با ورود رایانه و پیدایش نرم افزارهای متعدد ترسیمی این توهم به وجود می آید که…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه علم مواد

دانلود رایگان جزوه علم مواد از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا با خواص کلی مواد و….. می باشد. خستگی حستگی آن حالتی است که در ماده ترکی به وجود آید و این ترک شروع کند به افزایش تا قطعه بشکند . مواد هر چه…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا با انتقال حرارت هدایتی و …. می باشد. انواع مکانیزم های انتقال حرارت از نظر فیزیک کلاسیک انتقال حرارت توسط سه مکانیزم یا روش : 1- هدایتی 2- جابجایی 3- تابشی انجام می…

ادامه مطلب

دانلود جزوه ارتعاشات مکانیکی پیشرفته

دانلود جزوه ارتعاشات مکانیکی پیشرفته از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته هوافضا با روش های کلاسیک برای بدست آوردن فرکانسهای طبیعی و …. می باشد. ارتعاشات مکانیکی ارتعاشات یک پدیده دینامیکی و عبارت است از دینامیک اجسام قابل تغییر شکل با حذف نیرو از معادله نیرو…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه توربو ماشین ها

دانلود رایگان جزوه توربو ماشین ها از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا با توربینها و …. می باشد. توربو ماشین ها توربو ماشین وسیله ای است که طی یک جریان پایدار به سیال انرژی بدهد یا از آن انرژی بگیرد . از این رو…

ادامه مطلب

دانلود جزوه مقاومت مصالح 2

دانلود جزوه مقاومت مصالح 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از رائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته هوافضا با قانون هوک برای اجسام الاستیک خطی و … می باشد. مقاومت مصالح هدف از ارائه این جزوه این است که با اعمال کشش بر روی میلگرد وبه دست آوردن تنش وارده و همچنین…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه اصول پرواز

دانلود رایگان جزوه اصول پرواز – سطح متوسط از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته هوافضا با تاریخچه پرواز و….. می باشد. تاریخچه پرواز سال 1500 طراحی اولیه دستگاه توسط لئوناردو داوینچی که هیچوقت به پرواز نرسید در سال 1783 آزمایش های مربوط به هوا پرواز بالن…

ادامه مطلب