دانلود جزوه بیماری های عفونی کودکان

دانلود جزوه بیماری های عفونی کودکان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مامایی با آبله مرغان و دیگر بیماری های مربوط به کودکان می باشد. آبله مرغان آبله مرغان بیماری خوش خیم و بسیار مسری است که به وسیله ویروس ایجاد می شود . از لحاظ…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه بافت شناسی

دانلود رایگان جزوه بافت شناسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته فیزیولوژی با دستگاه گوارش و …. می باشد. دستگاه گوارش دستگاه گوارش تشکیل شده است از یک لوله گوارش که از دهان آغاز می شود و به مخرج ختم می گردد علاوه بر این دارای…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی 1

دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته ارتوپدی با فیزیولوژی بافت عصبی و … می باشد. تعریف فیزیولوژی فیزیولوژی واژه ای فرانسوی است ، به معنی دانش مربوط به نقش ویژه ی اعضا  و قسمت های مختلف بدن موجودات زنده در فرهنگ…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه کمک های اولیه

دانلود رایگان جزوه کمک های اولیه آز شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته فیزیوتراپی با کمک های اولیه و خطرات آنی و تهدید کننده حیات می باشد.  لزوم آموزش کمک های اولیه اغلب آسیب ها  و بیماری های نیازی به اخیا و مراقبت پزشکی ندارند و اکثر…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه آناتومی

دانلود رایگان جزوه آناتومی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته فیزیوتراپی با ساختار بدن انسان می باشد. تعریف آناتومی انسان آناتومی علمی است که موضوع آن بررسی ساختمان بدن انسان است . اگر این بررسی مربوط به ساختمان یک قسمت از بدن باشد به آن آناتومی…

ادامه مطلب

دانلود جزوه درس اصول شکل دادن فلزات

دانلود جزوه درس اصول شکل دادن فلزات از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با فرآیندهای شکل دهی فلزی و … می باشد. مقدمه شکل دهی فلزات شامل فرآیندهایی است که در آن ها یک شمشال یا پولک فلزی به وسیله چند ابزار یا قالب…

ادامه مطلب

دانلود جزوه خواص مکانیکی مواد 2

دانلود جزوه خواص مکانیکی مواد 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با تقسیم بندی شکست و …. می باشد. تقسیم بندی شکست 1- شکست ترد: در شکست ترد در مورد فلزات معمولا همراه با اشاعه ی سریع ترک است و ظاهرا ماکروسکوپی تغییر…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه شیمی فیزیک

دانلود رایگان جزوه شیمی فیزیک از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با مبحث ترمودینامیک و … می باشد. شیمی فیزیک را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد: ترمودینامیک ، شیمی کوانتوم ،مکانیک آماری و سینتیک ترمودینامیک علم ماکروسکوپی است که روابط بین…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه ریخته گری 1

دانلود رایگان جزوه ریخته گری 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با ریخته گری و آلیاژهای غیرآهنی و . .. می باشد. ریخته گری ذوب و تهیه ی آلیاژ و ریختن در محفظه ای به نام قالب را ریخته گری می گویند. نکات…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه خواص مکانیکی مواد 1

دانلود رایگان جزوه خواص مکانیکی مواد 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با نقص نقطه ای و نقص ذاتی و … می باشد. اختلاف بینشکل دوقلویی و لغزشی اولین اختلاف در آرایش اتم ها است ، در لغزش تغییر شکل آرایش اتم ها…

ادامه مطلب