پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

. دریافت پرسشنامه استاندارد مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو كه از 20 آيتم تشكيل شده است توسط ویلکات و همکاران (2011) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI) در چند سال اخیر این پرسشنامه در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

. دریافت پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای پرسشنامه رهبری معنوی دارای 16 سوال می باشد و دارای 5 مولفه می باشد که مولفه های آن را در زیر می بینید .پایایی و منبع پرسشنامه هم در انتها ذکر شده است   مولفه های پرسشنامه ردیف مقیاس سوالات 1 چشم انداز 1-2-3- 2 نوع دوستی 4-5-6-7…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)

. دریافت پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود (DSI) DSI 41 آیتمی شامل 4 خرده مقیاس: 1- واکنش پذیری عاطفی، 2- جایگاه من، 3- گریز عاطفی، 4- هم آمیختگی با دیگران است. 11 آیتم خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی بازتاب دهنده درجه ای است که فرد به محرک محیطی با حساسیت بیش از حد یا با…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)

. دریافت پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ) این پرسشنامه دارای 79 گویه است که در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت چهار درجه ای به گویه ها پاسخ داده می شود. چهار درجه، طیف کاملاً موافق تا کاملاً مخالف را شامل می شود. برای کمی سازی پاسخ ها به درجه…

ادامه مطلب

دانلود مقياس اضطراب وجودي گود (رايگان)

. دانلود رايگان مقياس اضطراب وجودي گود اين پرسشنامه داراي 32 گويه مي باشد و ترجمه ي دكتر حمزه گنجي است . به قول سازنده ي اين مقياس ، اضطراب وجودي از نااميدي ، بيگانگي و احساس پوچي نشات مي گيرد . افرادي وجود دارند كه واقعا از اين اضطراب رنج مي برند . هرگز…

ادامه مطلب

دانلود آزمون عزت نفس آيزنك (رايگان)

. دانلود رايگان آزمون عزت نفس آيزنك آيزنك (1976) براي بررسي شخصيت ، كوشش هاي فراواني به عمل آورده است . حاصل كوشش هاي وي پرسشنامه هاي گوناگوني درباره ي ابعاد مختلف شخصيت است . آيزنك كوشيده است يكي از مولفه هاي عمده از عوامل شكل دهنده ي شخصيت را كه مربوط به زمينه كلي…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاري

. دانلود پرسشنامه سازگاري شما چگونه با مشكلات كنار مي آييد ؟ اگر موقعيت هايي كه بايد با آنها كنار بياييم مستلزم سازگاري رواني هستند تا سازگاري جسماني ، هر چند كه ممكن است در مواقعي نيز به هر دو نيازمند باشيم اما موقعيت هاي تنش زايي كه توان تحمل و سازگاري ما را به…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد

. دانلود رايگان پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد اين مقياس شامل خودارزيابي از مهارت هاي ايجاد روابط و خودتوصيفي شيوه ي شكل دهي روابط دلبستگي نسبت به چهره هاي دلبستگي نزديك است و مشتمل بر 18 داده مي باشد كه از طريق علامت گذاري روي يك مقياس 5 درجه اي (از نوع ليكرت)…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شكيبايي (رايگان)

دانلود رايگان پرسشنامه شكيبايي در دنياي پيچيده و پرازدحام ما به علت نزديكي و مجاورت بيش از حد افراد ، خطاها و اشتباهات ديگران اغلب بزرگ جلوه داده مي شود و اين بزرگنمايي هم در مفهوم فيزيكي و هم رواني آن صورت مي پذيرد . بنابراين براي يك زندگي هم آهنگ و صلح آميز در…

ادامه مطلب