مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

  دریافت پکیج مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) همانند نسخه اصلی IAS، نسخه فارسی این ابزار، شامل نه خرده مقیاس است که هر کدام از سه آیتم تشکیل شده است. هر کدام از این نه خرده مقیاس، براساس مقیاس لیکرتی پنج درجه ای از…

ادامه مطلب

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

  دریافت پکیج مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیتی اسکیزوتایپی (STA) توسط کلاریج و بروکزدر سال 1984، در آکسفورد ساخته شد. این پرسشنامه از 27 گویه و 3 خرده مقیاس تجارب ادراکی غیر معمول (9 سوال)، سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی (10 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به بارداری ،زایمان و مراقبت از کودک

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش به بارداری،زایمان و مراقبت از کودک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک،توسط شعله نمازی در سال 1372 ساخته شده و در پایان نامه وی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل 18 سوال می باشد که سوالات دارای سلسله مراتب…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی

    دریافت پکیج پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی از 25 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی بیماران سرپایی بکار می رود.   روایی و پایایی پرسشنامه روايي پرسشنامه با مشاوره متخصصين و استادان مربوط تاييد و اعتبار…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی

                     . دریافت پکیج  پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS)     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (1983) طراحی شده است. این سیاهه ی گزینشی 14 ماده ای برای سنجش تغییرات خلقی ،…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی سما

.  دریافت پکیج پرسشنامه افسردگی سما     (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ساختن پرسشنامه افسردگی سما ، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت (کاویانی، *1368). پرسشنامه سما دارای 30 پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر 1970

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس ، پرسشنامه ای خود اجرایی متشکل از پانزده سوال بلی – خیر است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه خود ناتوان سازی

    .  دریافت پکیج پرسشنامه خود ناتوان سازی – جونز و رودوالت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه ) مقیاس خود ناتوان سازی (SHS)  توسط جونز و رودوالت برای اندازه گیری خودناتوان سازی  تهیه و تنظیم شده است .این مقیاس مشتمل بر 25 ماده است .پاسخ  به پرسش ها در مقیاس…

ادامه مطلب

پرسشنامه ی چند بعدی روابط بدن – خود

پرسشنامه چندبعدی روابط بدن-خود (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه ­ی چند بعدی روابط بدن – خود، یک آزمون 46 سؤالی است که به وسیله کش و همکاران در سال (1986 و 1987) برای ارزیابی تصویر ذهنی از جسم ساخته شده است و فرم نهایی آن در سال 1997 آماده شده است. این پرسشنامه 46…

ادامه مطلب

پرسشنامه علایم مرضی کودکان(CSI-4)

. دریافت پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان اين پرسشنامه داراي 110 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب