دانلود پاورپوینت شیمی آلی 2

دانلود پاورپوینت شیمی آلی 2 از شبکه اموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت اشنایی دانشجویان رشته بیوتکنولوژی با اترهاواپوکسیدها و الکلها و… می باشد. کاربد اترها به عنوان حلال مواد غیر قطبی در اثر راختتر از الکل حل می شود اترها ممان دو قطبی بالا دارند پس ترکیبات قطبی را هم…

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت فناوری نانو

دریافت پاورپوینت علم و فناوری نانو از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با مبحث نانو می باشد. دنیای نانو مقیاس شیشه ها خود تمیز شونده برای ساختمانهای بلند با قیمت نه چندان بالا کاهش مصرف سوخت و استهلاک موتور خوردرو با افزودن فولرین به روغن…

ادامه مطلب

پاورپوینت کوالانسی و بررسی مولکول ها

دریافت پاورپوینت کوالانسی و بررسی مولکول ها از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با الکترون و اتم می باشد. پیوند کوالانسی ممکن است هر دو نوع اتم یک ترکیب برای ایجاد لایه الکترونی خارجی کامل و پایدار نیاز به کسب الکترون داشته باشند. برای این…

ادامه مطلب

پاورپوینت مدل الکترون نقطه ای و ساختار لویس

دریافت پاورپوینت مدل الکترون نقطه ای و ساختار لویس از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلی آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با مل الکترون می باشد. مدل الکترون نقطه ای اتم ها در مدل الکترون نقطه ای اتم ها ،الکترون های لایه ظریف اتم را به صورت نقطه هایی اطراف…

ادامه مطلب

پاورپوینت ترکیب های یونی

دریافت پاورپوینت ترکیب های یونی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با انواع پیوندها می باشد. قاعده هشتایی و واکنش پذیری اتم ها هشتایی شدن الکترون های لایه ظرفیت اتمها و رسیدن به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب معیاری برای پایداری اتمها و واکنش…

ادامه مطلب

پاورپوینت شیمی آلی 1

دریافت پاورپوینت شیمی آلی 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته با الکان ها می باشد. نامگذاری الکانها 1- بزرگترین زنجیر را انتخاب می کنیم بزرگترین زنجیر بیشترین کربن را دارد اگر چند زنجیر با کربن یکسان داشته باشیم بزرگترین زنجیر بیشترین شاخه را دارد. 2-…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه انتقال جرم وعملیات

دریافت جزوه انتقال جرم و عملیات واحد از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با قانون اول فیک می باشد. مقایسه برج های پر شده و سینی دار افت فشار در برج پر شده کمتر از برج های سینی دار است. موجودی مایع در برج…

ادامه مطلب

جزوه شیمی فیزیک

دریافت جزوه شیمی فیزیک1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با اصول نظری فیزیک می باشد. تعریف شیمی فیزیک 1 شیمی فیزیک با استفاده از اصول نظری فیزیک پیرامون خود را که همان جهان ماکروسکوپ جهان فعلی مطالعه می کنیم و یافته های تجربی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه خوردگی فلزات

دریافت جزوه خودرگی خارجی فلزات و روش های آن از شکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با واکنشهای الکتروشیمیایی می باشد. واکنش های الکترو شیمیایی ماهیت الکتروشیمیایی خوردگی را می توان به وسیله واکنش های فلز روی در اسید کلریدرسک نشان داد. وقتی فلز روی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه ترمودینامیک آماری

دریافت جزوه ترمودینامیک آماری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با سیستم های تعادل و… می باشد. مکانیک آماری را می توان به 2 بخش تقسیم کرد: 1-سیستم های تعادلی                           2-…

ادامه مطلب