دانلود رایگان جزوه آموزشی نانو

دریافت جزوه آموزش نانو از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با خواص نوری می باشد. خواص نوری در آموزش نانو وقتی نوری به یک اتم برخورد می کند جذب می شود بازتاب می شود و یا عبور می کند. اگر انرژی نور تابیده شده…

ادامه مطلب

جزوه جامع شیمی عمومی

دریافت جزوه شیمی عمومی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با اتم و مولکول می باشد. واحد اصلی در شیمی اتم یا مولکول است بنابراین تعجب آور نیست  اگر اهمیت بسیار زیادی به اندازه گیری تعداد مولکولهای موجود در سیستم های شیمیایی بدهیم ….

ادامه مطلب