مقاله ترجمه شده تعریف ورزش پیلاتس

دانلود مقاله ترجمه شده تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Defining-Pilates-exercise-A-systematic-review.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : خلاصه اهداف :  توصیف ورزش پیلاتس بر اساس نوشته های قبلی همکاران و در مقایسه با تعریفات استفاده شده در مقاله ها با شرکت کنندگان سالم و افرادی با ناراحتی کم کمر. طرح:یک بررسی سیتماتیک…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده پیری، ظرفیت عملکردی و آموزش تمرین برونگرا

دانلود مقاله ترجمه شده پیری، ظرفیت عملکردی و آموزش تمرین برونگرا پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Aging-Functional-Capacity-and-Eccentric-Exercise-Training-2.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده افزایش سن یک فرآیند چند عاملی است که در نهایت باعث کاهش در عملکرد فیزیولوژیکی ما و کاهش بهداشت ، کیفیت زندگی و استقلال افراد مسن می شود.ورزش مشارکتی به عنوان راهی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان

دانلود مقاله ترجمه شده آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان:  یک مطالعه مقدماتی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Interprofessional-education-in-primary-care-for.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده پیش زمینه  : سیستم مراقبت سلامتی هلند با چالش های بزرگی در رابطه با تقاضا در مراقبت از سالمندان و مهارت های مورد نیاز پرستاران و پزشکان برای…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت عملکرد استراتژیک

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت عملکرد استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Strategic-Operations-Management-Investigating-the-Factors-Impacting-Communication-Effectiveness-and-Job-Satisfaction.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده در مدیریت عملکرد امروزی,هوش عاطفی درارگانهای ایران,نقش اصلی را در میان مدیران و کارمندان ایفا میکند.این مقاله برای درک بهتر از نقش های رفتار و انگیزش…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM  : یک دیدگاه چند مرحله ای پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Using-the-balanced-scorecard-in-assessing-the-performance-of-e-SCM-diffusion.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (e-SCM) ، شکل  مشخصی از سیستم های درون سازمانی است ، که به طور کلی به عنوان یکی از…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده موفقیت های برون سپاری ارتباط، قرارداد و فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ترجمه شده موفقیت های برون سپاری ارتباط، قرارداد و فناوری اطلاعات : شواهد از دو مورد تشریحی مطالعاتی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Relationship-contract-and-IT-outsourcing-success-Evidence-from-two-descriptive.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده علیرغم افزایش مستمر در فعایتهای برون سپاری فناوری اطلاعات در طیف جهانی ، درصد قابل توجهی از معاملات برون سپاری به عنوان معاملاتی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری

دانلود مقاله ترجمه شده مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-A-new-measure-of-brand-personality.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : در پاسخ به انتقاد از مقیاسهای شخصیت علامت تجاری که دربرگیرنده جنبه های دیگر علاوه بر شخصیت علامت تجاری است ، یک نام علامت تجاری جدیدی را  که شامل  آیتم های شخصیتی است را…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلام

دانلود مقاله ترجمه شده مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلام پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Entrepreneurs-Social-Responsibilities-From-Islamic-Perspective.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده موفقیت کارآفرین از دیدگاه اسلام تنها از دیدگاه موفقیت مادی اندازه گیری نمی شود. این بدان خاطر است که نیازهای انسانی فقط محدود به دارایی هایی نیست که دارند، بلکه تمام ابعاد…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری

دانلود مقاله ترجمه شده مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری : یک بررسی انتقادی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Brand-personality-factor-based-models-A-critical-review.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : شخصیت نام تجاری به طور فزاینده به یک مفهوم مهم با تئوری نام تجاری تبدیل شده و پژوهش های مبتنی بر عامل ، روشی است که  به طور…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی

دانلود مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Human-capital-in-family-businesses-Focusing-on-the-individual-level.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله بر ساخت سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی متمرکز است که سه بخش کلیدی را تشکیل میدهد . ابتدا ، درک ما از سرمایه…

ادامه مطلب