مقاله ترجمه شده مدیریت اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Total-Quality-Management-Practnce-and-Innovative-Performance-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت های مدیریت…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اتخاذ عملیات استخدام

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-adoption-of-Japanese-recruitment-practices-in-Malaysia-2.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : هدف:هدف از این پژوهش ،آزمایش این نکته است که عملیات استخدام ژاپنی تا چه اندازه ای درشرکت های صنعتی مالزی از زمان اجرای سیاست های نگاه به شرق (LEP)معرفی و عمل شده است طرح / روش / رویکرد:فرایند پژوهش شامل جمع آوری اطلاعات…

ادامه مطلب

مقاله isi: رابطه مدیریت دانش با ارتباط با مشتری

  عنوان مقاله isi : Exploring the role of customer relationship management (CRM systems in customer knowledge creation چکیده لاتین: This study explores how customer relationship management (CRM) systems support customer knowledge creation processes [48], including socialization, externalization, combination and internali- zation. CRM systems are categorized as collaborative, operational and analytical. An analysis of CRM…

ادامه مطلب