مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات

دانلود مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Corporate-social-responsibility-and-tax-avoidance-A-comment-and.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله پاسخی  به Sikka’s ‘Smoke and Mirrors و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و خودداری از پرداخت مالیات است. ما بر این باوریم که Smoke and…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تنوع محصول، فناوری های پیشرفته تولید و هزینه یابی

 دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-The-relationship-between-product-diversity-usage-of-advanced-manufacturing-technologies-and-activity-based-costing-adoption.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله ، ارتباط بین تنوع محصول ، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید ( AMT ) و پذیرش هزینه یابی مبتنی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مکان یابی تسهیلات

دانلود مقاله ترجمه شده پوشش مشکلات در مکان یابی تسهیلات: یک بررسی – اختصاصی مادسیج پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Covering-problems-in-facility-location-A-review-3.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : مقدمه مکان یابی تسهیلات، مولفه مهمی از برنامه ریزی استراتژیک برای طیف وسیعی از موسسات و بنگاه های دولتی و خصوصی است (اون و داسکین، 1998). به همین جهت،…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده چشم اندازهای مناظر کشاورزی

دانلود مقاله ترجمه شده چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Edges-in-Agricultural-Landscapes-Species-Interactions.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چشم انداز های کشاورزی می تواند به عنوان بخشی از تکه های زیستگاه پراکنده  با ماتریس خصمانه  ، و یا به عنوان یک گرادیان از تکه های…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بررسی رگرسیون شوری

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی رگرسیون شوری،  hydropriming و اثر متقابل آن بر جوانه زنی دانه های رازیانه  Foeniculum vulgare)) پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Regression-analysis-of-salinity-hydropriming-and-their-interaction-effect.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده رازیانه ( رازیانه ) یک گیاه دوسالانه معطر ، با شاخ و برگ نرم تقریبا مویی است . جوانه زنی بذر یک مرحله حیاتی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب

دانلود مقاله ترجمه شده سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Hardening-of-clayey-soil-blocks-during-freezing-and-thawing-cycles.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده با توجه به فقدان منابع مرتبط با رفتار   بلوک های خاک رس در معرض چرخه های انجماد ، ذوب، کار اکتشافی در این بلوک به منظور…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده خواص مکانیکی بتن فومی

دانلود مقاله ترجمه شده خواص مکانیی بتن فومی در معرض دمای بالا پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Mechanical-properties-of-foamed-concrete-exposed-to-high-temperatures.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی و تحلیلی را در  بررسی خواص مکانیکی  فوم بتنی در معرض دمای بالا گزارش میدهد . دو چگالی بتن فومی، 650 و 1000…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بافت و طرح ارگان

دانلود مقاله ترجمه شده بافت و طرح  ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Organ-printing-from-bioprinter-to-organ-biofabrication-line.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چاپ ارگان، یا لایه به لایه ساخت زیستی رباتیک افزودنی از بافت سه بعدی عملکردی و سازه های بافت با استفاده از بافت بلوک های کروی ساختمان ،…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی

دانلود مقاله ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Moslem-Community-Behavior-in-The-Conduct-of-Islamic-Bank.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده هدف این مطالعه در  تعیین عواملی است  که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداری اسلامی در Surakarta تحت تاثیر قرار میدهند ….

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بررسی مبادله رهبر عضو، هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان مدیر رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Examining-Leader-Member-Exchange-as-a-Moderator-of-the.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد که  مبادله رهبر عضو ( LMX ) و هوش هیجانی (EI ) چگونه  با خلاقیت…

ادامه مطلب