آزمون استاندارد شخصیت خلاق (مخصوص مدیران)

. دریافت آزمون استاندارد شخصیت خلاق (مخصوص مدیران) از خلاقیت تعاریف متعددی شده است اما خلاقیت از دیدگاه سازمانی عبارت است از ارایه ی فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت سازمان و نوآوری . افزایش خلاقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ، کاهش هزینه…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد خودکنترلی

. دریافت مقیاس استاندارد خودکنترلی ظرفیت انسان برای اعمال خودکنترلی به طور بحث برانگیزی یکی از قدرتمندترین توانایی ها و موجب سازگاری سودمند در روان انسانی است . افراد وقتی بتوانند بین خود و محیطشان هماهنگی و سازگاری مطلوبی ایجاد کنند شاداب ترین و سالم ترین شرایط را خواهند داشت و سازگاری می تواند اساسا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی ، اجتماعی و آموزشی) جدا سازد . این پرسشنامه ی ۶۰ سوالی روی نمونه ۱۹۵۰…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد عشق مثلثی استرنبرگ

. دریافت مقیاس استاندارد عشق مثلثی استرنبرگ این مقیاس دارای ۴۵ گویه است و توسط دکتر گنجی ترجمه شده است . به نظر استرنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد . منظور این است که عشق سه عنصر دارد : صمیمیت ، هوس و تعهد . عشق…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شجاعت

. دریافت پرسشنامه استاندارد شجاعت این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است . همه ی ما تا حدودی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساسا متخاصم و خطرناک است مدت زیادی دوام بیاورد . اما واکنش افراد نسبت به موقعیت های “ترس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین مقبولیت اجتماعی یکی از زمینه های رشد اجتماعی دوره ی کودکی است که توسط روان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است و شامل گرایش فرد به ارائه ی تصویری مطلوب از خویشتن به دیگران است که طی کنش های متقابل اجتماعی صورت می گیرد…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده

. دریافت  مقیاس استاندارد ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده این مقیاس دارای ۲۰ گویه می باشد و توسط دکتر حمزه گنجی ترجمه شده است . در این مقیاس بهتر خواهد بود که نتایج شما به جای قرار گرفتن در یکی از دو انتها در ۵۰ درصد قرار گیرد . کسانی که نمره بالایی به…

ادامه مطلب

آزمون استاندارد سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) (رایگان)

. دریافت رایگان آزمون استاندارد سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) این آزمون دارای ۱۶۰ سوال می باشد . راهنمای اجرای پرسشنامه : آیا دوست دارید شخصیت خود را بهتر بشناسید ؟ اگر به کلیه ی پرسش های این آزمون صادقانه و با تفکر پاسخ دهید این امکان وجود دارد که شناخت و درک بهتری از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلاقیت سنج تورستون (CREE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقیت سنج تورستون(CREE) پرسشنامه CREE یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سول وجود دارد و هر سوال پرسشی را از آزمودنی درباره خود او مطرح می سازد . پرسشنامه اولیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

. دریافت پرسشنامه استاندارد راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده برای ارزیابی جهت گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری طراحی شده است . نسخه کامل این پرسشنامه که توسط پینت ریچ و همکاران (۱۹۹۰) تدوین شده است دارای ۸۰…

ادامه مطلب