آزمون تفسیر بالینی گودیناف

. دریافت آزمون تفسیر بالینی گودیناف این آزمون شامل آزمون تصویر آدمک گودیناف و بررسی شخصیت کودک بر اساس ترسیم آدمک می باشد . آزمون یا تست عبارت است از وسیله ای که به طور علمی تهیه می شود و برای اندازه گیری عینی استعدادها و توانایی های فردی به کار می رود . نقش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیزنک

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیزنک (نوجوانان) این پرسشنامه دارای ۸۰ گویه است و شامل سوالاتی درباره ی طرز رفتار ، کردار و احساسات شما می باشد . هیچ یک از این سوالات جواب صحیح یا غلط ندارند . منظور ما پی بردن به طرز فکر شماست و هر چه بگویید از نظر ما محترم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رویکردهای مطالعه

. دریافت پرسشنامه استاندارد رویکردهای مطالعه این پرسشنامه که دارای ۵۲ گویه می باشد برای توصیف منظم شیوه های مطالعه و یادگیری دانش آموزان تدوین شده است . پرسشنامه رویکردهای مطالعه توسط مارتون و سلجو (۱۹۷۶-۱۹۹۶ ) تدوین شده است که با کارهای انت وایستل و رامسدن (۲۰۰۰) کامل تر شده است . روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری (ILS)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری (ILS) این پرسشنامه شامل ۱۲۰ گویه می باشد . ILS برای مطالعه ی سبک های یادگیری و مطالعه ی دانش آموزان دوره های متوسطه و بالاتر تدوین شده است . این پرسشنامه چهار مولفه ی عمده را اندازه گیری می کند که عبارتند از : ۱٫راهبردهای پردازش  ۲٫راهبردهای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (CREE) (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (CREE) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال پرسشی را از آزمودنی درباره ی خود او مطرح می سازد ….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تعارض زناشویی

. دریافت پرسشنامه استاندارد تعارض زناشویی این پرسشنامه توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۵) ساخته شده است و دارای ۴۲ سوال است. بیشترین نمره­ی کل پرسشنامه۲۱۰ و کمترین نمره ۴۲ است. این پرسشنامه  تعارض زوج‌ها را درهفت زمینه می‌سنجد وشدت تعارض زناشویی را برآورد می‌کند. روایی و پایایی :‌ پایایی کل این پرسشنامه توسط براتی وثنایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند این پرسشنامه در فرم بلند دارای ۲۴۰ سوال می باشد . به منظور نمره گذاری پرسشنامه با تاکید بر کلید آن ، نمرات هر یک از خرده مقیاس ها را به دست می آوریم و سپس از طریق نمرات حاصله تفسیرهای مربوط به نمرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت تخیل (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل کلمه تخیل دقیقا به توانایی ما در تشکیل تصاویر ذهنی اشاره دارد . در واقع به علت خاصی که تعداد معدودی از روانشناسان قادر به درک آن هستند هر کسی توانایی تشکیل تصاویر ذهنی را ندارد . تخیل یکی از اساسی ترین بخش های حیات ذهنی است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش افکار خودکشی بک

. دریافت پرسشنامه استاندارد سنجش افکار خودکشی بک مقیاس افکار خودکشی بک یک ابزار خودسنجی ۱۹ سوالی می باشد . این پرسشنامه به منظور آشکارسازی و اندازه گیری شدت نگرش ها ، رفتارها و طرح ریزی برای ارتکاب به خودکشی در طی هفته ی گذشته تهیه شده است . بر اساس تحلیل عامل با بیماران…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای مقابله با درد (میگرن)

. دریافت پرسشنامه استاندارد راهبردهای مقابله با درد (میگرن) در این پرسشنامه فرم اولیه به تعداد ۵۰ سوال تهیه شد که پس اصلاح و بازبینی سوالات نامناسب حذف شدند و پرسشنامه با Alpha = 0/9122 تهیه گردید . از آنجا که این پرسشنامه روی بیماران اجرا می شد و اکثرا بی حوصله و همراه با…

ادامه مطلب