پرسشنامه تحریف واقعیت – اهواز (ARDI)

   . دریافت پکیج پرسشنامه تحریف واقعیت – اهواز (ARDI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،  امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون ARDI شامل 10 ماده است. آزمودنیها باید یکی از چهار گزینه ی موجود برای هر ماده را انتخاب کنند. اغلب اوقات «1»، گاهی اوقات «2»، به ندرت «3»، و هرگز «4» می گیرد. این پرسشنامه با هدفسنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)

   .  دریافت پکیج پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه توسط سكستون و داگاس در سال ۲۰۰۴ ساخته شده است. پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش اجتناب شناختي از ابعاد مختلف (واپس زني افكار نگران كننده، جانشيني افكار مثبت به…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده – پولارد و همکاران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده – پولارد و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) برای بررسی میزان بخشایش در بین زوجین از مقیاس سنجش بخشایش در خانواده استفاده شد. این مقیاس در سال 1998 توسط پولارد و همکارانش برای یافتن میزان بخشایش در خانواده‌ها و نیز…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان – توبین و همکاران

   .  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان – توبین و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) یکی از شاخص های مهم سنجش سلامت روان در دوران سالمندی، رضایت از زندگی است. ابزاری که جهت سنجش رضایت از زندگی در سالمندان عمومیت زیادی دارد مقیاس رضایت از زندگی است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون

  .  دریافت پکیج پرسشنامه صمیمیت  الکسیس. جی واکر و لیندا تامپسون (IS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،  امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) «مقياس صميميت» توسط واکر و تامپسون در سال 1983 تهیه شده است . این پرسشنامه  يك ابزار 17 سوالي است كه براي سنجيدن مهر و صميميت تدوين شده است. اين مقياس جزئي از يك…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به تغذیه – کارنر و همکاران (EAT-26)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش به تغذیه – کارنر و همکاران (EAT-26) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) نسخه اولیه آزمون نگرش به تغذیه در سال 1979 توسط کانر و همکارانش با 40 عبارت تهیه شد. در مطالعات بعدی به دلیل طولانی بودن آزمون و اعتبار و روایی آن در سال…

ادامه مطلب

پرسشنامه کاربری مشکل زا از اینترنت کاپلان

  .  دریافت پکیج پرسشنامه  کاربری مشکل زا از اینترنت کاپلان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس توسط اس، ای، کاپلان در سال 2002 تهیه شده است. هدف از تهیه ی آن سنجش میزان و شدت اعتیاد به اینترنت و اندازه گیری آسیب های احتمالی کلی ناشی از اعتیاد…

ادامه مطلب

پرسشنامه همدلی مارک دیویس

  .  دریافت پکیج پرسشنامه همدلی مارک دیویس  (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه همدلی توسط داویس در سال 1983 معرفی شد .این پرسشنامه از 21 گویه تشکیل شده است و میزان همدلی را در افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است . مولفه های این پرسشنامه عبارت است از دغدغه…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی نوجوانان – کوتچر(kADS-II)

   . دریافت پکیج پرسشنامه افسردگی نوجوانان – کوتچر(kADS-II) (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس افسردگی نوجوانان  در سال 2002 توسط کوتچرپس از اجرا بروی 17712 نفر از دانش ­آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد. ابزارهای سنجش افسردگی در نوجوانان معمولاً دارای محدودیت­هایی است و در بسیاری از موارد دارای اعتبار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان- 3تا 11 سال

   . دریافت پکیج پرسشنامه سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان- 3تا 11 سال (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فهرست سنجش محیطی (EAI) توسط رابرت اچ. پورسکی(1987) ساخته شده است که از 22 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان 3 تا 11 سال بکار می…

ادامه مطلب