پرسشنامه کیفیت روابط جنسی صادقی و سامانی (2011)

پرسشنامه کیفیت روابط جنسی صادقی و سامانی (2011) The Quality of Marital Sexuality Scale پرسشنامه پرسشنامه کیفیت روابط جنسی توسط صادقی و سامانی (2011) به منظور سنجش پرسشنامه کیفیت روابط جنسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرسشنامه کیفیت روابط جنسی دارای 12 سوال و 3 مولفه اجازه به برقراری…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) برشید و همکاران (1998)

پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) برشید و همکاران (1998) Romantic relationships questionnaire پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) توسط برشید، آتریج و اسپرچر (1998) به منظور سنجش رابطه مهرورزانه(رمانتیک) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه مهرورزانه(رمانتیک) دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما می توانیم انتقاد دیگری را…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت هگزاکو 100 گویه ای- HEXACO-PI-R

پرسشنامه شخصیت هگزاکو 100 گویه ای- HEXACO-PI-R HEXACO Personality Inventory پرسشنامه شخصیت هگزاکو توسط 100 گویه ای در سال 2004 به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت هگزاکو دارای 100  سوال است و شش بعد مدل شخصیتی هگزاکو یعنی تواضع (H)، تهییج‌پذیری (E)، برون‌گرایی(X)، دلپذیری یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت دینی(1399)

پرسشنامه فراشناخت دینی(1399) Religious metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت دینی توسط سالاری فر (1399) به منظور سنجش فراشناخت دینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت دینی دارای 26 سوال و 4 مولفه  طبقه شخص، طبقه تکلیف، طبقه راهبرد و تجربه فراشناخت دینی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت اخلاقی مک ماهون و گود (2015)

پرسشنامه فراشناخت اخلاقی مک ماهون و گود (2015) Moral metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت اخلاقی توسط مک ماهون و گود (2015) به منظور سنجش فراشناخت اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت اخلاقی دارای 20 سوال و 4 مولفه تنظیم فراشناختی، دانش شناختی بیانی، دانش شناختی رویه ای و دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای آنیوتاورن (2008)

پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای آنیوتاورن (2008) Video-computer games Addiction questionnaire پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای توسط آنیوتاورن (2008) به منظور سنجش اعتیاد به بازی های ویدئویی – رایانه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به بازی های ویدئویی –…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001)

پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001) Job personality questionnaire پرسشنامه شخصیت شغلی توسط واریساک و کینگ (2001) به منظور سنجش شخصیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت شغلی دارای 40 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از سایر افراد برای نیل به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986)

پرسشنامه رضایت شغلی استپس و پیدمونت (1986) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط استپس و پیدمونت (1986) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 21 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(با توجه به انتظاراتی که از من دارند…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم اروسز و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم اروسز و همکاران (2015) Teacher Perceived Enthusiasm questionnaire پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم توسط اروسز، توس-کیرالی، بوت، کاسزتور، یولری کواکس و جانواری (2015) به منظور سنجش اشتیاق ادراک شده معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتیاق ادراک شده معلم دارای 13 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی کلارک و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی کلارک و همکاران (2015) Academic Incivility questionnaire پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی توسط کلارک و همکاران(2015) به منظور سنجش رفتارهای آداب گریز تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای آداب گریز تحصیلی دارای 24 سوال و 2 مولفه رفتارهای آداب گریز خفیف،…

ادامه مطلب