پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس (2003)

  دریافت پکیج پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس (2003) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)  ﻓﺮﻡ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ تفکر انتقادی توسط ریتکس ساخته شده است. این مقیاس  ﺩﺍﺭﺍﻱ ۳۳ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ۳ ﺯﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ۱۱ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۹ ﺳﺌﻮﺍﻝ  ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﻴﺎﺱ…

ادامه مطلب

پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران ديابتي توماس و همكاران (DQOL)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران ديابتي توماس و همكاران (DQOL) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزيابي كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 1 و 2 است. در پژوهش (منبع داخل فايل)  روايي محتوايي و روايي ثبات دروني اين…

ادامه مطلب

پرسشنامه پیوند با مدرسه-(SBQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه پیوند با مدرسه-(SBQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه پیوند با مدرسه در ابتدا 70 گویه داشت و روی نمونه 1000 نفری اجرا گردید تا تصحیحات لازم به عمل آید و در نهایت بعد از تحلیل عاملی 40 سوال نهایی به دست آمد . پرسشنامه 40 آیتمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI)- 1978

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI) The Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این ابزار یک ابزار خودگزارشی و 36 گویه ای است، در 1978 توسط آیبرگ و راس به منظور اندازه گیری رفتارهای مشکل ساز و ایذایی رایج در کودکان و نوجوانان 16-2…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 70 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی (سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس

  دریافت پکیج پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس، توسط ایماروهیکمان در سال 1991 طراحی شده است و داراي 35 گويه است و شيوه ي پاسخ­دهي به گويه­ هاي آن براساس مقياس پنج درجه ­اي ليكرت به صورت(کاملامخالفم1، مخالفم2، نه موافق و نه…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی انکس و همکاران (MTEBI)

  دریافت پکیج پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی انکس و همکاران (MTEBI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) انکس و همکاران در سال 2000،پرسشنامه ی باورهای کارآمدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی (MTEBI) را از روی فرم (STEBI-B) ساختند.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس-MSIS-29

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس-MSIS-29 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کیفیت زندگی برای بیماران ام اس حاوی 29 سوال می باشد که 20 سوال اول تاثیر فیزیکی و 9 سوال آخر تاثیر روانی ام اس برروی بیمار را می سنجد.هریک از سوالات 5 گزینه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر

  دریافت پکیج پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شومر در سال 1990 پرسشنامه 63 سوالی خود را برای سنجش پنج بعدی معرفت شناختی پیشنهادی اش معرفی کرد. از این پنج بعد معرفت شناختی ، سه بعد به خود دانش ( ساختار ، قطعیت و منبع) و…

ادامه مطلب

مقیاس گرفتاری گیلبرت و آلن

  دریافت پکیج مقیاس گرفتاری گیلبرت و آلن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس گرفتاری توسط گیلبرت و آلن ساخته شده است که از 16 گویه و 2 خرده مقیاس گرفتاری بیرونی  و گرفتاری درونی  تشکیل شده است که به منظور سنجش گرفتاری و حالت های به تله افتادن و تمایل…

ادامه مطلب