پرسشنامه سوابق بهداشت فردی

دریافت پرسشنامه استاندارد سوابق بهداشت فردی پرسشنامه سوابق بهداشت فردی  دارای 12 سوال و سه  مولفه مفید بودن ، نوآورانه بودن، حریم خصوصی و هدف از آن بررسی نگرش افراد نسبت به استفاده از سوابق بهداشت شخصی می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات حریم خصوصی 1تا 4 مفید بودن 5 تا 8 نوآورانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای 5 بعد کیفیت فنی: موارد 1 تا 4؛ کیفیت فرآیند (کیفیت وظیفه ای یا چگونگی ارائه خدمات): موارد 5 تا 8؛ کیفیت زیرساخت: موارد 9 تا 15؛ کیفیت تعاملات: موارد 16 تا 23؛ کیفیت جو و فضا: موارد 23 تا 29 و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

دریافت پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت از سایت مادسیج پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت که در یک پکیج کامل شامل فایل  تفسیر،  فایل سوالات و….می باشد نمونه این پکیج در اینترنت وجود ندارد، این پکیج توسط دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه تهران تهیه شده است. برای توضیحات هم می توانید با مسئول پژوهش مادسیج تماس بگیرید…

ادامه مطلب