آزمون روانشناسی

آزمون روانشناسی

آزمون روانشناسی معتبر با پایایی

مادسیج مرکز آزمون های روانشناسی ایران می باشد که با همکاری دانشگاه ها و موسسات معتبر تحقیقاتی آزمون ها را برای دانشجویان و محققین آماده می کند. مادسیج همچنین یک تیم تحقیقاتی دارد که قبلا از قرار دادن آزمون ها و پرسشنامه ها ، تمامی آنها را از نظر اعتبار، منبع، پایایی و روایی کاملا بررسی می کند و سپس آنها را برای دانلود روی سایت قرار می دهد.

برای اولین بار می توانید آزمون های روانشناسی به صورت آنلاین در مرکز آزمون روانشناسی کارنیل برگزار کنید

ورود به مرکز آزمون روانشناسی آنلاین کارنیل

 

Valid psychological test reliability

Madsg is iran’s  psychological testing center.that in collaboration with universities and research institutions prepare tests for students and researchers. Madsg also has a team that has already been put tests and questionnaires, in terms of source credibility, reliability and validity thoroughly examine and then puts them up for download on the site

 

نرم افزار های آزمون روانشناسی

با توجه به استفاده محققین از نرم افزار های آزمون های روانی ، مادسیج تمامی نرم افزار های شرکت های معتبر را جمع آوری نموده و پس از بررسی کارایی و کیفیت آنها؛ برای دانلود در سایت قرار داده است
با استفاده از نرم افزار های آزمون های روانشناسی شما می تونید به راحتی با کمک نرم افزار اطلاعات را از مورد نمونه خود دریافت و تجزیه و تحلیل کنید، همچنین این نرم افزار های آزمون های روانشناسی دارای امکان تجزیه و تحلیل کلیه شرکت کنند گان در آزمون را هم دارد، یعنی شما می توانید به راحتی اطلاعات تمامی شرکت کنند گان را تجزیه و تحلیل و پرینت بگیرید.

Psychological test software

According to researchers from the application of psychological tests, Madsg all software companies collect authentic and after the performance and quality; for download on the site is
Psychological tests using the software, you can easily receive samples of the software information and analysis, as well as the application of psychological tests has the possibility to analyze all the participants in the test as well, which means you can easily get information about all the participants analyze and print

 

 

پایایی آزمون های روانشناسی

برای انجام پایان نامه شما باید از آزمون های معتبر استفاده کنید یعنی آزمون یا پرسشنامه شما باید هم پایایی داشته باشد و هم روایی. در صورتی که از آزمون بدون پایایی استفاده کنید تمامی نتایج داده های شما به انحراف کشیده می شود و پایان نامه شما معتبر نمی باشد. شما می توانید از سایت مادسیج آزمون ها و پرسشنامه ها را با اطمینان از پایایی آنها دریافت کنید چرا که مادسیج تمام ی پرسشنامه های خود را از منابع معتبر مانند دانشگاه تهران، موسسات تحقیقاتی معتبر یا توسط اساتید خود مادسیج تهیه نموده است

The reliability of psychological tests

You must use a valid test for the end of the test or questionnaire you should have reliability and validity. If no reliable test to use all your data results to deviate and end your letter is not valid. You can find the site Madsg tests and questionnaires to ensure their reliability as Madsg get all the questionnaires from reputable sources such as Tehran University, a prestigious research institutions or by teachers is provided Madsg

برترین آزمون ها و پرسشنامه های روانشناسی

نظرات

دیدگاه کاربران