جلسه 6 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (كدهاي احراز صحت پيام و توابع درهم ساز)