جلسه 7 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (امضاي رقمي و زيرساخت كليد عمومي)