مقیاس رابطه رمانتیک

دریافت مقیاس رابطه رمانتیک از سایت مادسیج مورتون رانت مولف پرگار در علوم اجتماعی گفته است مردم امریکای شمالی در مورد عشق رمانتیک دوسوگرا هستند. از یک طرف خیلی به عشق رمانتیک اعتقاد دارند و از طرف دیگر می دانند که عملا چنین عشقی وجود ندارد. خود من تمایل دارم در کنار رانت قرار بگیرم اما…

ادامه مطلب

پرسشنامه bprs

دریافت پرسشنامه bprs  از سایت مادسیج پرسشنامه مقیاس ارزیابی روانپزشکی. مقیاس ارزیابی اورال و گورهام، ابزار نمره گذاری متخصص بالینی است که به منظور ارزیابی تغییر در شدت آسیب روانی ساخته شده و نمره کل آن غالبا برای ارزیابی تاثیر مداخلات درمانی و همچنین برای طبقه بندی بیماران در زیر گروه اختلالات روانی به منظور خلاصه…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارکرد خانواده

دریافت پرسشنامه مقیاس کارکرد خانواده از سایت مادسیج  پرسشنامه استاندارد مقیاس کارکرد خانواده که شامل مولفه و سوال می باشد و روایی و پایایی این پرسشنامه هم بدست امده است  نام پرسشنامه : کارکرد روانشناختی خانواده  روایی و پایایی : دارد  تعداد سوال: در دو قسمت  قسمت اول ۴۵ قسمت دوم ۱۰۱  منبع : دارد  مولفه (…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های اسنادی

دریافت پرسشنامه سبک های اسنادی از سایت مادسیج پرسشنامه سبک های اسنادی که توسط پترسون، وان بایر، آبرامسون، متالسکی و سیلگمن ساخته شده است و آقای محمدی فر و کرمی آن را ترجمه کرده اند. این پرسشنامه ارائه دهنده میزان خودسنجی آزمودنی از الگو های سبک ها ی مورد انتظار خود در تبین علی حوادث خوب…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی

دریافت پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی از سایت مادسیج   این مقیاس ۲۳ سؤال دارد که ……. برخورداری افراد از محبت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد را مورد سنجش قرار می دهد. خرده مقیاس خانواده ۸ سؤال(۲۲،۱۸،۱۳،۱۱،۹،۷،۴،۴،۲) خرده مقیاس دوستان ۷ سؤال(۲۳،۱۹،۱۶،۱۵،۱۰،۶،۱) دارد و بقیه سؤالات هم مربوط به حمایت سایرافراد است…. ادامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت عمومی ghq- 28

دریافت پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی از سایت مادسیج این آزمون ۲۸سؤال دارد که چهار زیرمقیاس را در برمی­گیرد _ هر زیرمقیاس هفت سؤال دارد). سیستم نمره گذاری سؤالات از ۰ تا ۳ را دربرمی گیرد. نمره هر فرد در هر زیرمقیاس از ۰ تا ۲۱ متغیر است. نمهر۰ تا ۷ نشانه وضع وخیم پاسخگو است….

ادامه مطلب

پرسشنامه عادت های مطالعه

دریافت پرسشنامه استاندارد عادت های مطالعه به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این پرسشنامه از  پالسانی و شارمال(۲۰۰۱) می باشد که توسط تیم پژوهش مادسیج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران استخراج شده است و سپس توسط  تیم پژوهش مادسیج روایی و پایایی آن بررسی شده است   پرسشنامه عادت های مطالعه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی   این پرسشنامه دارای ۴۲  سوال بوده و هدف آن بررسی مولفه های هوش معنوی (زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، خودآگاهی و عشق و علاقه، پرداختن به سجایای اخلاقی) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه هوش معنوی : واژه معنویت را به عنوان هسته درونی…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی زانک

دریافت پرسشنامه استاندارد افسردگی زانک از سایت مادسیج تست افسردگی زانک در سال ۱۹۶۷ برای ارزیابی میزان افسردگی براساس ملاک­های سنجش در افراد بالغ ساخته شد. این تست در سال ۱۹۷۰ مورد بازنگری قرار گرفت و از طرف دانشگاه آکسفورد تأیید و دستورالعملی برای آن تنظیم گردید و در سال ۱۹۹۲ مجدداَ توسط دانشگاه مولزکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی

دریافت پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان از سایت مادسیج پرسشنامه اضطراب امتحان TAI( ابوالقاسمی همکاران، ۱۳۷۵ ص۷۴-۶۱ ) مشتمل بر ۲۵ ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینه­ای ( هرگز=۰ ، به ندرت=۱ ، گاهی اوقات=۲ و اغلب اوقات=۳ ) به آن پاسخ می­گوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر ۷۵…

ادامه مطلب