پرسشنامه اثربخشی معلمان

    . دریافت پکیج پرسشنامه اثربخشی معلمان   (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اثربخشی معلم در سال 2007 توسط چو و بولی تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه شامل 21 سوال می باشد که در طیف لیکرت و از کاملا مخالف تا کاملا موافق امتیاز بندی شده است و هدف از…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

   . دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه  18 سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

. دریافت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) آلپورت و راس در سال 1950 این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهب تهیه کردند این آزمون در سال 13789 ترجمه  و هنجاریابی شده است و شامل 21 عبارت و دو مولفه است. جهت گیری مذهبی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوشمندسازي مدارس

پرسشنامه استاندارد هوشمندسازی مدارس این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مزایای هوشمندسازی مدارس (مزایای هوشمندسازی مدارس برای دانش آموزان، مزایای هوشمندسازی مدارس برای معلمان) است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه مدرسه هوشمند موسسه ای یادگیرنده است که به طور منظم فعاليتهاى تدريس، يادگيرى و مديريت مدرسه را براي آماد ه سازى دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه كيفيت زندگي در مدرسه ویلیامز و باتن (1981)

     پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL) ویلیامز و باتن (1981) پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه که شامل 39 سوال و هدف از آن  بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه از ابعاد مختلف (رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه به عنوان یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به مکان

  دریافت پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان همراه با  فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان این مقیاس توسط (منبع داخل فايل) ، بر اساس نظریه لو و آلتمن(1992) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(2001) و کیل، موون و تارانت(2004) ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

 دریافت پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن از سایت مادسیج سازنده اصلی این پرسشنامه مختاری و ریچارد(2002) می باشند که توسط احد نویدی ( 1383) ترجمه شده است این آزمون برای ارزیابی آگاهی فراشناختی خوانندگان نوجوان و بزرگسال و ادراک آنان در مورد استفاده از راهبردهای خواندن به هنگام مطالعه موضوعات مرتبط با مدرسه یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمادگی تحصیلی مترو پالیتن

 دریافت پرسشنامه آمادگی تحصیلی مترو پالیتن از سایت مادسیج این آزمون کاملا استاندارد و کامل ( روایی و پایایی، تفسیر، سوالات، تصاویر ، نحو امتیاز بندی و…) می باشد و در 64 صفحه پی دی اف تمامی توضیحات لازم را شرح داده است. ضمنا ستاین آزمون از موسسه تحقیقات دانشگاه تهران گرفته شده است پرسشنامه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

  دریافت پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر 1981 پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان  می باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(1981،1980)به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه روحیه معلمان

دریافت پرسشنامه روحیه معلمان میرکمالی از سایت مادسیج برای تهیه و تدوین پرسشنامه، عوامل تعلق خاطر ، عقلانی بودن، همانندیبه ده عامل تجزیه شده است و سوالات پرسشنامه روحیه بر اساس آن تدوین شده اند و در نهایت پرسش نامه 28 سوالی تدوین شده است. توضیحات کامل و روایی پایایی داخل فایل  نام پرسشنامه :  روحیه معلمان…

ادامه مطلب