پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان

   . دریافت پکیج پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی اثر بخشی انواع استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (استراتژی تمایز، استراتژی کاهش هزینه، استراتژی تمرکز) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي

   . دریافت پکیج پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي از ابعاد مختلف (کيفيت خدمات آن لاين؛ کيفيت طراحي وب سايت، کيفيت خدمات الکترونيکي) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن

    دریافت پکیج پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و هدف آن ارزیابی جو کاری اخلاقی موجود در سازمان از ابعاد مختلف (مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارآیی مدار، مستقل) است. (توضیحات کامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها

   . دریافت پکیج پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 32 سوال داشته و هدف آن بررسي تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (اهداف عمومي شركت، اهداف بازاريابي شركت، اهداف رسانه اي شركت، اهداف شخصي، موفقيت تجاري و مالي) مي…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده هاوس و دسلر

    . دریافت پکیج پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده هاوس و دسلر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده توسط House و Dessler (1974) ساخته شده است که از 22 گویه و 3 خرده مقیاس رهبری ابزاری (7 سوال)، رهبری حمایتی (10 سوال) و رهبری مشارکتی (5 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه نو آوری سازمانی – مدرسه

    . دریافت پکیج پرسشنامه نو آوری سازمانی – مدرسه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 24 گويه دارد و هدف آن بررسی عوامل ایجاد کننده نوآوری سازمانی در مدرسه در سه بعد فرهنگی، ساختاری و انسانی است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه اهداف توليد به هنگام (JIT)

    دریافت پکیج پرسشنامه اهداف توليد به هنگام (JIT) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان اثربخشي توليد به هنگام از ابعاد مختلف (رقابت پذيري، كارآيي در توليد، صرفه جويي در زمان، مواد و …) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

   . دریافت پکیج پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو 22 سوال داشته و هدف آن سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: 1- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) 2- عینی (مصرف کالاهای…

ادامه مطلب

پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

    . دریافت پکیج  پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اندازه نگرش كاركنان به سازمان داراي 21 گويه مي‌باشد و داراي دو بعد نگرش منفي و نگرش مثبت است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

   . دریافت پکیج پرسشنامه  فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 34 گويه مي‌باشد و هدف آن بررسی فرسودگی شغلی ناشی از مشکلات مدیریتی و مشکلات رفاهی کارکنان است.   (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب