پرسشنامه خودرهبری

دریافت پرسشنامه خودرهبری  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۸ مولفه است .نحوه امتیازبندی پرسشنامه خودرهبری براساس طیف لیکرت از خیلی مخالف تا خیلی موافق می باشد. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه : نمونه این پرسشنامه  در اینترنت وجود ندارد  نام پرسشنامه : خودرهبری  تعداد سوال: ۲۶  نحوه امتیاز بندی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

دریافت پرسشنامه رهبری خدمتگزار از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۴ مولفه و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه : نمونه این پرسشنامه  در اینترنت وجود ندارد. ابعاد خدمت رسانی تواضع و فروتنی قابلیت اعتماد مهرورزی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه انسانی

دریافت پرسشنامه سرمایه انسانی  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۳ مولفه و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه : نمونه این پرسشنامه  در اینترنت وجود ندارد  نام پرسشنامه :سرمایه انسانی  روایی و پایایی : دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعالی سازمانی

  دریافت پکیج پرسشنامه تعالی سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعالی سازمانی دارای ۵۰ گویه می باشد. در این پژوهش منظور از تعالی سازمانی  نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۵۰گویه ای   پرسشنامه می­دهند . (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

دریافت پرسشنامه بازاریابی رابطه مند  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۵ مولفه کلی و ۱۸ مولفه فرعی و ۳۵ سوال همچنین به صورت طیف لیکرت می باشد و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه :…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش کارکنان

دریافت پرسشنامه استاندارد انگیزش کارکنان همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss   پرسشنامه استاندارد انگیزش کارکنان  شامل  ۲۵گویه و هدف آن بررسی میزان انگیزش در بین کارکنان می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه انگیزش در لغت به معنای انگیختن، تحریک و ترغیب کردن و انگیزه به معنای آنچه که کسی را به…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمان

دریافت پرسشنامه چابکی سازمان( سازمانهای چابک)  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۸ مولفه و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه : نمونه این پرسشنامه  در اینترنت وجود ندارد  نام پرسشنامه : چابکی سازمان  روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه گردشگری

دریافت پرسشنامه گردشگری از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشدکه در داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران  نام پرسشنامه :پرسشنامه گردشگری  روایی و پایایی : دارد  تعداد سوال: ۱۷  منبع : دارد  نحوه امتیاز بندی و تفسیر: دارد  مقیاس: لیکرت  مولفه (…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی

دریافت پرسشنامه نوآوری سازمانی  از سایت مادسیج   اعتبار یا روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم. در این تحقیق برای تعیین روایی هم از روایی محتوایی و هم از روایی صوری استفاده کرده ایم. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه …

ادامه مطلب

پرسشنامه تریز

 دریافت پرسشنامه تریز از سایت مادسیج  نام پرسشنامه :پرسشنامه تریز  روایی و پایایی : دارد  نحوه امتیاز بندی: دارد  تعداد صفحه: ۴ صفحه ورد  قیمت: قیمت  فقط     توضیحات: شما پس از پرداخت سریع لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید دانلود کنید  هرگونه سوال را با مسئول پژوهش مادسیج در میان بگذارید xxxxxxxxxxx…

ادامه مطلب