پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند توسط Thomson، MacInnis و Whan Park در سال 2005 ساخته شده است که از 10 گویه و 3 خرده مقیاس مهربانی (4 سوال)، ارتباط (3 سوال) و احساسات شدید (3…

ادامه مطلب

مقیاس اشتیاق به محصول جین و اسرینیواسان

  دریافت پکیج مقیاس اشتیاق به محصول جین و اسرینیواسان (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اشتیاق به محصول توسط Jain و Srinivasan در سال 1990 ساخته شده است که از 15 گویه و 5 خرده مقیاس ارتباط (3 سوال)، لذت (3 سوال)، نشانه (3 سوال)، اهمیت خطر (4 سوال) و احتمال خطر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول جیراردی و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول جیراردی و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول توسط Girardi، Soutar و Ward در سال 2005 ساخته شده است که از 9 گویه و 2 خرده مقیاس خلاقیت در استفاده ی مجدد (4 سوال) و توانایی استفاده ی چند منظوره (5…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی دوره آموزشی مجازی در دانشگاه

  دریافت پکیج پرسشنامه طراحی دوره آموزشی مجازی در دانشگاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه طراحی دوره آموزشی مجازی در دانشگاه از 30 گویه و 4 خرده مقیاس امکان سنجی تکنولوژیک (6 سوال)، امکان سنجی فرهنگی – اجتماعی (6 سوال)، امکان سنجی سازمانی (5 سوال) و امکان سنجی آموزش (13…

ادامه مطلب

پرسشنامه غرور فروشنده وربک و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه غرور فروشنده وربک و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه غرور فروشنده توسط Verbeke، Belschak و Bagozzi در سال 2004 ساخته شده است که از 6 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تجربه غرور در کارمندان و تأثیرات آن بر عملکرد شغلی آنها بکار می رود.نمره…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی لویت

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی لویت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی توسط Leavitt در سال 1970 ساخته شده است که از 45 گویه و 8 خرده مقیاس عامل انرژی زا (6 سوال)، عامل سرگرم کننده (6 سوال)، عامل ارتباط شخصی (6 سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجهه ای) ایستمن و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجهه ای) ایستمن و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجهه ای) توسط Eastman، Goldmith و Flynn در سال 1999ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تمایل افراد برای نشان دادن جایگاه اجتماعی شان در خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های فروش توسط Rentz، Shepher، Tashchian، Dabholkar و Ladd  در سال 2002ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس مهارت های بین شخصی (5 سوال)، مهارت های فروشنده (5 سوال) و دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید میتال

  دریافت پکیج پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید میتال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید توسط Mittal  در سال 1989 ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید بکار می رود.نمره گذاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه 42 آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه 42 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کیفیت کار تیمی توسط هوگل و گموئندن (2001) ساخته شده است که از 42 گویه و 8 خرده مقیاس ارتباطات (8 سوال)، هماهنگی (4 سوال)، همکاری (4 سوال)، توازن مشارکت (4 سوال)،…

ادامه مطلب