پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار

    دریافت پکیج پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملکرد کسب و کار در سال 2006 توسط گراهام تهیه و تدوین شده است . این پرسشنامه شامل 10 گویه است و نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت سه درجه ای  و از 1 تا 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداري كاركنان

    دریافت پکیج پرسشنامه وفاداري كاركنان – حسینی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری کارکنان یک پرسشنامه محقق ساخته بوده و به منظور سنجش متغیر وفاداری کارکنان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 8 گویه می باشد نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف 5 درجه ای لیکرت انجام شده است….

ادامه مطلب

مقیاس رابطه سازمان – مردم هوانگ (OPRA)

    دریافت پکیج مقیاس رابطه سازمان – مردم هوانگ (OPRA) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس رابطه سازمان – مردم (OPRA) توسط Huang در سال 2001 ساخته شده است که از 20 گویه و 5 خرده مقیاس اطمینان (4 سوال)، کنترل دوطرفه (4 سوال)، رضایت از رابطه (4 سوال)، تعهد در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم هوش تجاری (پروویچ،2012)

    دریافت پکیج پرسشنامه سیستم هوش تجاری (پروویچ،2012) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه هوش تجاری در سال 2012 توسط پروویچ تهیه و معرفی شده است . این پرسشنامه 31 گویه دارد و هدف آن بررسی و سنجش میزان هوش تجاری می باشد . نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 7…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور

    دریافت پکیج پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آمیخته بازاریابی توسط معماری در سال 1386 در رساله دکتری طراحی و استفاده شده است که دارای ٨ عامل و ۴۵ گویه است و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازاریابی از نظر افراد است.نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c)

    دریافت پکیج پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان توسط ایزدیار در سال 1390 برای اولین بار مورد استفاده واقع شده که دارای (4C) دیدگاه مشتریان 4 مولفه و 21 گویه بوده و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازاریابی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی(بر اساس مدل کرک پاتریک)

    دریافت پکیج پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی(بر اساس مدل کرک پاتریک) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی توسط عباس عرب در سال 1393 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک ساته شده است که دارای 45سوال  می باشد. نمره…

ادامه مطلب

پرسشنامه اصالت برند کادیرو

    دریافت پکیج پرسشنامه اصالت برند کادیرو (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اصالت برند توسط Kadirov در سال 2010ساخته شده است که از 14 گویه و 7 خرده مقیاس واقعی – ساختگی (2 سوال)، عملکرد افراطی (2 سوال)، تجاری بودن (2 سوال)، منحصر به فرد بودن (2 سوال)، تاریخچه غنی (2…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت

    دریافت پکیج پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی توسط Gilbert در سال 2000 ساخته شده است که از 10 گویه و 2 خرده مقیاس خدمات شخصی (4 سوال) و صلاحیت فنی (6 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت

    دریافت پکیج پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت توسط Ahmed و Jackson در سال 1979ساخته شده است که از 40 گویه و 5 خرده مقیاس مستقل بودن از دولت (8 سوال)، اخلاقیات…

ادامه مطلب