پرسشنامه هوش سازمانی

  دریافت پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی شامل ۴۹گویه و هدف آن بررسی هوش سازمانی کارکنان در سازمانها  می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه سازمان برای سازگار کردن بیشتر افراد با محیط از آن استفاده می کند. از…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

دریافت پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون پرسشنامه فرهنگ سازمانی (پرششنامه اصلی با ۶۰ گویه به فرمت ورد و پی دی اف و شخصی سازی شده برای آموزش و پرورش با ۳۶ گویه به فرمت ورد) پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰)   که شامل ۳۶ گویه و دارای مولفه های  مشارکتی (توانمند سازی،تیم محوری،قابلیت توسعه)،ثبات و یکپاچگی (ارزش های…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد سازمانی

  دریافت پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه عملکرد سازمانی   پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  دارای  ۴۲بوده  و هفت مولفه ی توانایی (گویه های ۱-۲-۳-۲۰)، وضوح (گویه های ۴-۵-۶-۷-۸-۳۸-۳۹)، کمک (گویه های ۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵)، مشوق (گویه های ۱۶-۱۸-۱۹-۲۱-۲۲-۲۵)، ارزیابی (گویه های ۲۳-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷)، اعتبار (گویه…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

  دریافت پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ از سایت مادسیج برای اندازه گیری فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (۱۹۸۵) استفاده شده است. این پرسشنامه ۲۲ سئوالی از نوع لیکرت می باشدکه در دو بعد فراوانی از هرگز تا هر روز و شدت از خیلی کم تا خیلی زیاد تدوین گردیده است و سه مولفه ی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وظایف مدیریت

دریافت پرسشنامه وظایف مدیریت  از سایت مادسیج برای سنجش انجام وظایف مدیریتی مدیران از پرسشنامه محقق ساخته اقتباس شده از پرسشنامه (منبع داخل فایل) استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال ۵ گزینه­ای می­باشد که در قالب مقیاس لیکرتی ۵ درجه­ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) طراحی شده است. وضعیت مدیران بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر

دریافت پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر  از سایت مادسیج هدف پرسشنامه: بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان. نحوه تکمیل: میزان برخورداری سازمان از هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. پرسشنامه استاندارد مقاومت در برابر تغییر که شامل مولفه و نحوه امتیاز بندی برای راحتی تحلیل توسط…

ادامه مطلب

پرسشنامه ممیزی منابع انسانی

دریافت پرسشنامه ممیزی منابع انسانی از سایت مادسیج این پرسشنامه ۲۳ گویه دارد و ابعاد پذیرش قانونی، کسب منابع انسانی،‌ حفظ منابع انسانی، و توسعه منابع انسانی را می‌سنجد و هدف آن بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان است. تهیه شده توسط Robert L. Mathis & Associates, L. L. C., 1429 North…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش

دریافت پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش  از سایت مادسیج پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش هدف: تعیین موانع اثرگذار بر عملکرد مدیریت منابع انسانی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید. این پرسشنامه شامل  ۳۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای سازمانی

  دریافت پرسشنامه مهارتهای سازمانی  از سایت مادسیج   این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد. هدف: بررسی اینکه آیا شما به میزان کافی درباره سازماندهی فضای کاری خود اطلاع دارید یا خیر. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای مدیریتی

دریافت پرسشنامه مهارتهای مدیریتی  از سایت مادسیج   هدف: این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در ده حوزه می پردازد. این پرسشنامه یکی از کاملترین پرسشنامه های سنجش مهارتهای مدیریتی می باشد به طوری که با ۷۳ سوال حدود ۳۰ مهارت مدیریت را می سنجد مهارتهای چون مهارت اطلاعات، مهارت تفویض اختیاز، توانمدسازی و…….

ادامه مطلب